ކުޅިވަރު

މާރެސް އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގެ ތަށި ގޮއިދޫ އަންހެން ޓީމު މިލްކު ކޮށްފި

މާރެސް އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގެ ތަށި ގޮއިދޫ އަންހެން ޓީމު މިލްކު ކޮށްފި
މާރެސް ވޮލީ މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގެ ފައިނަލުގައި ކަމަދޫގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދުމަށް ފަހު ގޮއިދޫން މާރެސް އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި މިލްކު އެވެ. ޖެހިޖެހިގެން ތިން އަހ...

ވެޓެރަންސް ޓީމް، ޕޮލިސް ކްލަބް އަތުން ތަފާތު ބޮޑުކޮށް މޮޅުވެއްޖެ

ވެޓެރަންސް ޓީމް، ޕޮލިސް ކްލަބް އަތުން ތަފާތު ބޮޑުކޮށް މޮޅުވެއްޖެ
އޭދަފުށީ ވެޓަރަންސް ޓީމު، ޕޮލިސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުން 5-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. އޭދަފުށީ ވެޓަރަންސް ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ މެނޭޖަރު އަހްމަދު ނާސިރު ބުނީ...

ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ‘ފެތުން ތަރިން’ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ‘ފެތުން ތަރިން’ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހުކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އާއި ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމ...