ކުޅިވަރު

ބެޑްމިންޓަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިފަހަރު ވެސް ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް

ބެޑްމިންޓަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިފަހަރު ވެސް ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް
ބ. އޭދަފުށީގައި ހުރި ސަރުކާރު އޮފީސް އަދި ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި އިންޓަރ އޮފީސް ބެޑްމިންޓަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ޖެހިޖެހިގެން...

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: ފުރަތަމަ މެޗުން ހިތާދޫ އާއި އޭދަފުށި މޮޅުވެއްޖެ

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: ފުރަތަމަ މެޗުން ހިތާދޫ އާއި އޭދަފުށި މޮޅުވެއްޖެ
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ރޭ މާލޭގައި ފެށި ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ކުޑަރިކިލު އަތުން 7-1 އިން ހިތާދޫ މޮޅުވިއިރު، ތުޅާދޫ އަތ...

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ބ. އަތޮޅު މެޗުތަކާއެކު މުބާރާތް މިރޭ ފަށަނީ

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ބ. އަތޮޅު މެޗުތަކާއެކު މުބާރާތް މިރޭ ފަށަނީ
މުޅި ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް “ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް މިރޭ ފަށާނެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ 55 ރަށުން ޓީމުތައް ވާދަކުރާ މި މުބާރާތ...