ކުޅިވަރު

ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްސް ރަން ބާއްވައި އެމްއޭޕީޑީ އަށް އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އެހީއެއް

ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްސް ރަން ބާއްވައި އެމްއޭޕީޑީ އަށް އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އެހީއެއް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް، ބީއެމްއެލް އާއި ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) ގުޅިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ “ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްޒް ރަން” ގެ މިއަހަރުގެ ދުވުން  ނިންމ...

ސާފްޗެމްޕިއަންޝިޕް: އުރީދޫ އެޕްގައި ގޯލްޖަހައިގެން އުރީދޫން ހިލޭ ޑާޓާ ލިބޭ ގޭމެއް

ސާފްޗެމްޕިއަންޝިޕް: އުރީދޫ އެޕްގައި ގޯލްޖަހައިގެން އުރީދޫން ހިލޭ ޑާޓާ ލިބޭ ގޭމެއް
ސާޕް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ގައުމީ ޖޯޝާއި ފުޓުބޯޅައިގެ ފޯރި އިތުރުކުރުމުގެ ގޮޮތުން، މުބާރާތުގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން، ގޯލް ޖަހައިގ...

ގޮއިދޫ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މި ފަހަރު ވެސް ފެނަކަ އަށް

ގޮއިދޫ  ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މި ފަހަރު ވެސް ފެނަކަ އަށް
ބ. ގޮއިދޫގައި ބޭއްވި އިންޓަ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ފެނަކަ އިން ހޯދައިފި އެވެ. މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފެނަކަ އިނ...

ބީއެމްއެލް އިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ޕާޓްނަޝިޕް އާ ކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ޕާޓްނަޝިޕް އާ ކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފް.އޭ.އެމް) އާއެކު ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ އޮފިޝަލް ސްޕޮންސަރ އެގްރީމަންޓްގެ އައުކޮށްފިއެވެ. މިއަދ...

ރޮސްޓްރަމާއެކު ސިޑިބަރި ހިމެނޭގޮތަށް އޭދަފުށި ޓާފް ދަނޑު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރޮސްޓްރަމާއެކު ސިޑިބަރި ހިމެނޭގޮތަށް އޭދަފުށި ޓާފް ދަނޑު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
އޭދަފުށީ ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ރޮސްޓްރަމާ އެކު ސިޑިބަރި ހިމެނޭގޮތަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މި މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ވަނީ ދަނޑުގަ...