ކުޅިވަރު

ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިރާގުން ތިނަދު އަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިރާގުން ތިނަދު އަށް ތައާރަފްކޮށްފި
ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތާއެކު ދިރާގުގެ ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ ގެ ހިދުމަތް ގދ. ތިނަދޫގައި އިއްޔެ ރަސްމީ...

މިއަހަރުގެ ކަލާސް އެވޯޑް ގޮއިދޫ ސްކޫލުގެ 7 ދަރިވަރަކަށް

މިއަހަރުގެ ކަލާސް އެވޯޑް ގޮއިދޫ ސްކޫލުގެ 7 ދަރިވަރަކަށް
ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދަރިވަރުންނަށް ދެމުން އަންނަ “ނެސްލޭ މައިލޯ ކަލާސް އެވޯޑު” ގޮއިދޫ ސްކޫލުގެ ހަތް ދަރިވަރަކު މިއަހަރު ވެސް ހޯދައިފި އެވެ. ރޭ ދަރުބާރުގޭގައ...