ކުޅިވަރު

ކިތުނާ މާޒިޔާއާ ގުޅިއްޖެ

ކިތުނާ މާޒިޔާއާ ގުޅިއްޖެ
ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދި ބ. ގޮއިދޫއަށް އުފަން އާދަމް ނިޒާމް (ކިތުނާ) މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. މ...

އީގަލްސް އާއި އޭދަފުށީގެ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް މިއަދު ހަވީރު

އީގަލްސް އާއި އޭދަފުށީގެ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް މިއަދު ހަވީރު
އަންނަމަހު ފަށާ އެފްއޭކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަ ކުރާ ކްލަބް އޭދަފުށި، ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ގަދަ ބާރެއް ކަމަށްވާ ކްލަބް އީގަލްސްއާ އެކު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއ...

އޭދަފުށިން ގޯއްޗަށް އެދި 650 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތިލައިފި

އޭދަފުށިން ގޯއްޗަށް އެދި 650 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތިލައިފި
ބ. އޭދަފުށީ ހިއްކި ބިމުން ދޫކުރާ ގޯތިތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 650 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. އޭދ...