ކުޅިވަރު

ސާފްޗެމްޕިއަންޝިޕް: އުރީދޫ އެޕްގައި ގޯލްޖަހައިގެން އުރީދޫން ހިލޭ ޑާޓާ ލިބޭ ގޭމެއް

ސާފްޗެމްޕިއަންޝިޕް: އުރީދޫ އެޕްގައި ގޯލްޖަހައިގެން އުރީދޫން ހިލޭ ޑާޓާ ލިބޭ ގޭމެއް
ސާޕް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ގައުމީ ޖޯޝާއި ފުޓުބޯޅައިގެ ފޯރި އިތުރުކުރުމުގެ ގޮޮތުން، މުބާރާތުގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން، ގޯލް ޖަހައިގ...

ގޮއިދޫ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މި ފަހަރު ވެސް ފެނަކަ އަށް

ގޮއިދޫ  ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މި ފަހަރު ވެސް ފެނަކަ އަށް
ބ. ގޮއިދޫގައި ބޭއްވި އިންޓަ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ފެނަކަ އިން ހޯދައިފި އެވެ. މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފެނަކަ އިނ...

ބީއެމްއެލް އިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ޕާޓްނަޝިޕް އާ ކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ޕާޓްނަޝިޕް އާ ކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފް.އޭ.އެމް) އާއެކު ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ އޮފިޝަލް ސްޕޮންސަރ އެގްރީމަންޓްގެ އައުކޮށްފިއެވެ. މިއަދ...

ރޮސްޓްރަމާއެކު ސިޑިބަރި ހިމެނޭގޮތަށް އޭދަފުށި ޓާފް ދަނޑު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރޮސްޓްރަމާއެކު ސިޑިބަރި ހިމެނޭގޮތަށް އޭދަފުށި ޓާފް ދަނޑު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
އޭދަފުށީ ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ރޮސްޓްރަމާ އެކު ސިޑިބަރި ހިމެނޭގޮތަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މި މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ވަނީ ދަނޑުގަ...

ހުޅުމާލެ އާއި އޭދަފުށީގެ އެކުވެރިކަމުގެ ވެޓަރަންސް މެޗެއް މިއަދު ހަވީރު

ހުޅުމާލެ އާއި އޭދަފުށީގެ އެކުވެރިކަމުގެ ވެޓަރަންސް މެޗެއް މިއަދު ހަވީރު
ހުޅުމާލޭ ވެޓަރަންސް ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއެކު އޭދަފުށި ވެޓަރަންސް ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް މިއަދު ހަވީރު އޭދަފުށީގައި އޮންނާނެ އެވެ. އޭދަފުށީ ވެޓަރަންސް ފުޓްބޯޅަ ޓީމ...

ކްލަބް އޭދަފުށިން ހިންގާ ގްރާސްރޫޓް ޕްރޮގްރާމްގެ އޯޕަން ޑޭ ބާއްވައިފި

ކްލަބް އޭދަފުށިން ހިންގާ ގްރާސްރޫޓް ޕްރޮގްރާމްގެ އޯޕަން ޑޭ ބާއްވައިފި
އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ކްލަބް، ކްލަބް އޭދަފުށީގެ ފަރާތުން އުމުރުން 6 އަހަރާއި 12 އަހަރުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގްރާސްރޫޓް ތަމްރީނު...

ގްރާސްރޫޓް ކުދިންނަށް ކްލަބް އޭދަފުށިން އޯޕަން ޑޭ އެއް ބާއްވަނީ

ގްރާސްރޫޓް ކުދިންނަށް ކްލަބް އޭދަފުށިން އޯޕަން ޑޭ އެއް ބާއްވަނީ
އުމުރުން 6 އަހަރާއި 12 އަހަރުގެ ދެމެދުގެ ގްރާސްރޫޓް ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އޯޕަން ޑޭ އެއް ކުރިއަށްގެންދަން ކްލަބް އޭދަފުށިން ނިންމައިފި އެވެ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ކްލ...