ކުޅިވަރު

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންކަން އޭދަފުށިން ދިފާއުކޮށްފި

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންކަން އޭދަފުށިން ދިފާއުކޮށްފި
ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޓީމް އިވެންޓް ބައިން ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކްލަބް އޭދަފުށިން ދިފާއުކޮށްފި އެވެ. ކުޅިވަރު އެކުވެނި އިންޑޯ ބެޑްމިންޓަން ކ...

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި އޭދަފުށި މިއަދު ވާދަކުރަނީ

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި އޭދަފުށި މިއަދު ވާދަކުރަނީ
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ކްލަބް އޭދަފުށި މިއަދު ވާދަކުރާނެ އެވެ. މުބާރާތުގެ ދެ...

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: އޭދަފުށި ބަލިކޮށް ތިމަރަފުށި ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: އޭދަފުށި ބަލިކޮށް ތިމަރަފުށި ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ތ. ތިމަރަފުށި ހޯދައިފި އެވެ. ތިމަރަފ...

ނިއުޓްރިޝަން އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކްލަބް އޭދަފުށިން ފަށައފި

ނިއުޓްރިޝަން އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކްލަބް އޭދަފުށިން ފަށައފި
ޒުވާން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ކެއުން ބަހައްޓަންވީ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން “ހެލްތީ އީޓިން ފޯ ޔަންގް ފުޓްބޯލާސް”ގެ ނަމުގައި ނިއުޓްރިޝަންއަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާ...

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: އޭދަފުށި ފައިނަލަށް، މަރުހަބާ!

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: އޭދަފުށި ފައިނަލަށް، މަރުހަބާ!
ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ފައިނަލަށް އޭދަފުށީ ފުޓްސަލް ޓީމު ދަތުރުކޮ...