ކުޅިވަރު

ވުމެންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ފަށަނީ

ވުމެންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ފަށަނީ
އޭދަފުށީ ކަލްބް ޑައުންޑައުން އިން ބޮޑުއީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް އަންހެންނުނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ބާއްވާ ޑައުންޓައުން ވުމެންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން...