ކުޅިވަރު

އަނަންތަރާއާއި އަމިއްލަފުށި ސެމީން ޖާގަހޯދި އިރު، ފިނޮޅު ކަޓައިފި

އަނަންތަރާއާއި އަމިއްލަފުށި ސެމީން ޖާގަހޯދި އިރު، ފިނޮޅު ކަޓައިފި
ލެވިސްތާ އިންޓަ ރިސޯޓް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ފިނޮޅު ރިސޯޓް އަތުން 2-2 އިން އެއްވަރުވުމުން ފިނޮޅު މުބާރާތުން ކެޓިއިރު، ގްރޫޕް އޭ އިން އަނަންތަރާ ކިހަވައް ވިލާސް އާއ...

ޒަޔާން: އައިއޯއައިޖީ ގައި ރާއްޖެއަށް ރަންވަނަ އެއް ހޯދައިދިނުމުގެ އަޒުމުގައި

ޒަޔާން: އައިއޯއައިޖީ ގައި ރާއްޖެއަށް ރަންވަނަ އެއް ހޯދައިދިނުމުގެ އަޒުމުގައި
އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރި 2 ކައިޓް ސާފަރުންގެ ތެރެއިން ބ. ގޮއިދޫ އަށް އުފަން އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ޒަޔާން މުޙައްމަދު ނާޒި...

އުރީދޫ ބަލިކޮށް ދިރާގުން އިންޓަ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު ކާމިޔާބުކޮށްފި

އުރީދޫ ބަލިކޮށް ދިރާގުން އިންޓަ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު ކާމިޔާބުކޮށްފި
ފައިނަލުގައި އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އުރީދޫގެ މައްޗަށް 4-5 އިން ކުރި ހޯދައި އިންޓަ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިރާގުން ހޯދައިފި އެވެ. އ...