ކުޅިވަރު

ފިރިހެން ޑަބަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ހުސައިން އާއި މަތީނު އަށް

ފިރިހެން ޑަބަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ހުސައިން އާއި މަތީނު އަށް
5 ވަނަ ޤައުމީ އަތޮޅު ލީގް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އޯޕަން ބައިގެ ފިރިހެން ޑަބަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ހުސައިން މުހައްމަދު އާއި އަބްދުލްމަތީން އަހްމަދު ހޯދައިފި އެވެ. އޭދަފުށީގ...

ސީސީ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެސްއޭ ފްރެންޑްސް ހޯދައިފި

ސީސީ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެސްއޭ ފްރެންޑްސް ހޯދައިފި
ބ. އޭދަފުށީ ކްލަބް ކޮމްބިނޭޝަން އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި ސީސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2012 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެސްއޭ ފްރެންޑްސް ހޯދައިފި އެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗްގަ...