ކުޅިވަރު

ފްރެންޑްސް ވައްޓާލުމަށްފަހު ޕޯލުގެ އެންމެ ކުރީގައި މިހާރު ދަ ޗެލަންޖާސް

ފްރެންޑްސް ވައްޓާލުމަށްފަހު ޕޯލުގެ އެންމެ ކުރީގައި މިހާރު ދަ ޗެލަންޖާސް
ފިތުރު އީދު ބަންދާ ގުޅުވައިގެން މިހާރު އޭދަފުށީގައި ކުރިއަށްދާ “ސީސީ ކަޕް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2012” ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމުތަކަށް ހުޅުވާލި އެސްއެމްއެސް ޕޯލ...

ސީސީ ކަޕް ފަށައިފި

ސީސީ ކަޕް ފަށައިފި
އޭދަފުށީ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަވާ ކްލަބް ކޮމްބިނޭޝަން އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ”ސީސީ ކަޕް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2012” ރޭ އޭދަފުށީގައި ފަށައިފި އެވެ. ކ...

ސީސީ ކަޕްގެ ޓީމުތަކަށް އެސްއެމްއެސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސީސީ ކަޕްގެ ޓީމުތަކަށް އެސްއެމްއެސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އޭދަފުށީގައި ފަށާ “ސީސީ ކަޕް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2012” ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމުތަކަށް އެސްއެމްއެސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައ...

ފެއިމްސް ޔުނައިޓެޑް، ވެލާ ސްޕޯޓްސް، ހަބޭސް އަދި ދަ ބްލޫސް ސެމީ އަށް

ފެއިމްސް ޔުނައިޓެޑް، ވެލާ ސްޕޯޓްސް، ހަބޭސް އަދި ދަ ބްލޫސް ސެމީ އަށް
ޖޭ ޕޯޓްރެއިޓްސް ތްރީ އޮން ތްރީ ސޮކަ ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ޖާގަ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ފެއިމްސް ޔުނައިޓެޑް އާއި ވެލާ ސްޕޯޓްސް އާއި އެފްސީ ހަބޭސް އަދި ދަ ބްލޫސް ރޭ ހޯދައ...