ކުޅިވަރު

ސީސީ ކަޕްގެ ޓީމުތަކަށް އެސްއެމްއެސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސީސީ ކަޕްގެ ޓީމުތަކަށް އެސްއެމްއެސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އޭދަފުށީގައި ފަށާ “ސީސީ ކަޕް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2012” ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމުތަކަށް އެސްއެމްއެސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައ...

ފެއިމްސް ޔުނައިޓެޑް، ވެލާ ސްޕޯޓްސް، ހަބޭސް އަދި ދަ ބްލޫސް ސެމީ އަށް

ފެއިމްސް ޔުނައިޓެޑް، ވެލާ ސްޕޯޓްސް، ހަބޭސް އަދި ދަ ބްލޫސް ސެމީ އަށް
ޖޭ ޕޯޓްރެއިޓްސް ތްރީ އޮން ތްރީ ސޮކަ ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ޖާގަ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ފެއިމްސް ޔުނައިޓެޑް އާއި ވެލާ ސްޕޯޓްސް އާއި އެފްސީ ހަބޭސް އަދި ދަ ބްލޫސް ރޭ ހޯދައ...