ކުޅިވަރު

ބެޑްމިންޓަން ލީގު: ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި ހޮސްޕިޓަލު މޮޅުވެއްޖެ

ބެޑްމިންޓަން ލީގު: ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި ހޮސްޕިޓަލު މޮޅުވެއްޖެ
ބ. އޭދަފުށީގައި އޮފީސް/ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ އިންޓަ އޮފީސް ބެޑްމިންޓަން ލީގު މިއަދު ފެށިއިރު މުބާރާތުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޓީމު ކަމަށްވާ ބ. އަތ...

ބ. ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް: ކިތުނާ ހެޓްރިކް ހަދައި ގޮއިދޫ ފައިނަލަށް ގެންގޮސްދީފި

ބ. ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް: ކިތުނާ ހެޓްރިކް ހަދައި ގޮއިދޫ ފައިނަލަށް ގެންގޮސްދީފި
ބ. ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު 5-2 އިން ކެންދޫ ބަލިކޮށް ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ޖާގަ ގޮއިދޫ ހޯދައިފި އެވެ. ފައިނަލުގައި ގޮއިދޫ ނުކުންނާނ...

ހައިޝަމްއާ އެކު އޭދަފުށީގެ ތިން ކުޅުންތެރިން މިފަހަރު ގައުމީ ޓީމުގައި

ހައިޝަމްއާ އެކު އޭދަފުށީގެ ތިން ކުޅުންތެރިން މިފަހަރު ގައުމީ ޓީމުގައި
ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ހައިޝަމް ހަސަންއާ އެކު އިންޑިއަން އައިލެންޑް އޯޝަން ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ސީނިއާ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގައި އޭދަފުށީގެ ތިން ކުޅުންތެރިން...

އިންޓަ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން: މޭނާ ސްކޫލް ބަލިކޮށް ބާއޭއީސީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

އިންޓަ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން:  މޭނާ ސްކޫލް ބަލިކޮށް ބާއޭއީސީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
ސޯޅަވަނަ އިންޓަ ސްކޫލު ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ 14 އަހަރުންދަށުގެ ޓީމު އިވެންޓުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓީމު ހޯދައިފި އެވެ. މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން...

ބ. ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް: ކުޑަރިކިލު ބަލިކޮށް އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި އޭދަފުށި ސެމީ އަށް

ބ. ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް: ކުޑަރިކިލު ބަލިކޮށް އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި އޭދަފުށި ސެމީ އަށް
ބ. ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖުގައި މިއަދު ހަވީރު 4-3 އިން ކުޑަރިކިލު ބަލިކޮށް ގްރޫޕް ބީގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ކްލަބް އޭދަފުށި މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. އޭދ...