ކުޅިވަރު

ސެންޓޭ އީގަލްސް އަށް ސޮއިކޮށްފި

ސެންޓޭ އީގަލްސް އަށް ސޮއިކޮށްފި
ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ކްލަބް އީގަލްސް އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ ދެ ސީޒަނުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓުގައި މޮޅު ކުޅ...

ރޯދަމަހު މާލޭގައި ބާއްވާ ވެޓްރަންސް ކަޕުގައި އޭދަފުށިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ރޯދަމަހު މާލޭގައި ބާއްވާ ވެޓްރަންސް ކަޕުގައި އޭދަފުށިން ބައިވެރިވެއްޖެ
ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު މާލޭގައި ބާއްވާ ވެޓްރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އޭދަފުށީ ވެޓަރަންސް ފުޓްބޯޅަ ކްލަބުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ....