ކުޅިވަރު

ގޮއިދޫ މުއައްސަސާތަކުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފެނަކަ އިން ހޯދައިފި

ގޮއިދޫ މުއައްސަސާތަކުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފެނަކަ އިން ހޯދައިފި
ބ. ގޮއިދޫ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ކަން ގޮއިދޫ ފެނަކައިން ހޯދައިފިއެވެ. ފެނަކައިން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރޭ ފައިނަލްގައި ގ...

މަޖިއްޓޭ ސިންގަޕޫރުގެ ވެޓަރަންސް ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ހެޓްރިކް ހަދައިފި

މަޖިއްޓޭ ސިންގަޕޫރުގެ ވެޓަރަންސް ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ހެޓްރިކް ހަދައިފި
މޯލްޑިވްސް ސޮކް މޭޓްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ގަލޮޅު ދަނޑުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ސިންގަޕޫރުގެ ވެޓެރަންސް ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އޭދަފުށީގެ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް އަބްދުލ...

ސެންޓޭ އީގަލްސް އަށް ސޮއިކޮށްފި

ސެންޓޭ އީގަލްސް އަށް ސޮއިކޮށްފި
ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ކްލަބް އީގަލްސް އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ ދެ ސީޒަނުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓުގައި މޮޅު ކުޅ...