ކުޅިވަރު

އިންޓަ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން: މޭނާ ސްކޫލް ބަލިކޮށް ބާއޭއީސީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

އިންޓަ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން:  މޭނާ ސްކޫލް ބަލިކޮށް ބާއޭއީސީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
ސޯޅަވަނަ އިންޓަ ސްކޫލު ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ 14 އަހަރުންދަށުގެ ޓީމު އިވެންޓުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓީމު ހޯދައިފި އެވެ. މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން...

ބ. ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް: ކުޑަރިކިލު ބަލިކޮށް އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި އޭދަފުށި ސެމީ އަށް

ބ. ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް: ކުޑަރިކިލު ބަލިކޮށް އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި އޭދަފުށި ސެމީ އަށް
ބ. ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖުގައި މިއަދު ހަވީރު 4-3 އިން ކުޑަރިކިލު ބަލިކޮށް ގްރޫޕް ބީގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ކްލަބް އޭދަފުށި މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. އޭދ...

ބ. ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް: މާޖިދުގެ ހެޓްރިކާ އެކު ގޮއިދޫން ކުޑަރިކިލު ބަލިކޮށްފި

ބ. ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް: މާޖިދުގެ ހެޓްރިކާ އެކު ގޮއިދޫން ކުޑަރިކިލު ބަލިކޮށްފި
ފޯ ސީޒަން ލަނޑާ ގިރާވަރު ރިސޯޓުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އޭދަފުށީ ވެސްޓް ވިންގްސް ޖަމިއްޔާ އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ބ. ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޑަރިކިލާއި ވ...

ބ. ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް: ދަރަވަންދޫ އަތުން މޮޅުވެ ކެންދޫ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ބ. ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް: ދަރަވަންދޫ އަތުން މޮޅުވެ ކެންދޫ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް
އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބ. ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖުގެ ގްރޫޕް ސީގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ކެންދޫ ޓީމު ހޯދައިފި އެވެ. މިއަދު ހަވީރު އޭދަފުށީ ޓާފް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ކެންދޫ މޮޅު...