ކުޅިވަރު

ރޯދަމަހު މާލޭގައި ބާއްވާ ވެޓްރަންސް ކަޕުގައި އޭދަފުށިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ރޯދަމަހު މާލޭގައި ބާއްވާ ވެޓްރަންސް ކަޕުގައި އޭދަފުށިން ބައިވެރިވެއްޖެ
ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު މާލޭގައި ބާއްވާ ވެޓްރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އޭދަފުށީ ވެޓަރަންސް ފުޓްބޯޅަ ކްލަބުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ....