ކުޅިވަރު

ޓީމަށް ޕްރެޝަރެއް ނެތް، އަމާޒަކީ ކުޅުންތެރިން ތައާރަފުކުރުން: ބައްޓޭ

ޓީމަށް ޕްރެޝަރެއް ނެތް، އަމާޒަކީ ކުޅުންތެރިން ތައާރަފުކުރުން: ބައްޓޭ
އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ފަށާ 21 އަހަރުންދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ އޭދަފުށީ ޓީމަށް މާބޮޑު ޕްރެޝަރެއް ނެތްކަމަށާއި، ޓީމުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ގައުމީ ޓީމަށް ނުވަތަ...

އޭދަފުއްޓާ އެކު ޗެމްޕިއަން ގްރީން އަދި އީގަލްސް ވެސް އެއް ގްރޫޕަކަށް

އޭދަފުއްޓާ އެކު ޗެމްޕިއަން ގްރީން އަދި އީގަލްސް ވެސް އެއް ގްރޫޕަކަށް
ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އަންނަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އޭދަފުށި އު...

ޓާފު އަޅަން ފަށައިފި

ޓާފު އަޅަން ފަށައިފި
ހުނަރުވެރި އެތައް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފައްދާފައިވާ ބ. އޭދަފުށީގައި ހަދާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި އިއްޔެ ޓާފު އަޅަން ފަށައިފި އެވެ. އޭދަފުއ...

ސީ ލައިސަންސް ކޯސް ނިންމާލައިފި

ސީ ލައިސަންސް ކޯސް ނިންމާލައިފި
ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ކްލަބް އޭދަފުށި ގުޅިގެން އޭދަފުށިގައި ހިންގި އޭއެފްސީ ސީ ލައިސަންސް ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިން ކޯސް ނި...