ކުޅިވަރު

ޓީމަށް ޕްރެޝަރެއް ނެތް، އަމާޒަކީ ކުޅުންތެރިން ތައާރަފުކުރުން: ބައްޓޭ

ޓީމަށް ޕްރެޝަރެއް ނެތް، އަމާޒަކީ ކުޅުންތެރިން ތައާރަފުކުރުން: ބައްޓޭ
އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ފަށާ 21 އަހަރުންދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ އޭދަފުށީ ޓީމަށް މާބޮޑު ޕްރެޝަރެއް ނެތްކަމަށާއި، ޓީމުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ގައުމީ ޓީމަށް ނުވަތަ...

އޭދަފުއްޓާ އެކު ޗެމްޕިއަން ގްރީން އަދި އީގަލްސް ވެސް އެއް ގްރޫޕަކަށް

އޭދަފުއްޓާ އެކު ޗެމްޕިއަން ގްރީން އަދި އީގަލްސް ވެސް އެއް ގްރޫޕަކަށް
ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އަންނަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އޭދަފުށި އު...

ޓާފު އަޅަން ފަށައިފި

ޓާފު އަޅަން ފަށައިފި
ހުނަރުވެރި އެތައް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފައްދާފައިވާ ބ. އޭދަފުށީގައި ހަދާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި އިއްޔެ ޓާފު އަޅަން ފަށައިފި އެވެ. އޭދަފުއ...

ސީ ލައިސަންސް ކޯސް ނިންމާލައިފި

ސީ ލައިސަންސް ކޯސް ނިންމާލައިފި
ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ކްލަބް އޭދަފުށި ގުޅިގެން އޭދަފުށިގައި ހިންގި އޭއެފްސީ ސީ ލައިސަންސް ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިން ކޯސް ނި...

އަމިއްލަފުށީގެ ފުޓްބޯޅަ ހަދިޔާ: މިފަހަރު ދަރަވަންދޫ ކުދިންނަށް

އަމިއްލަފުށީގެ ފުޓްބޯޅަ ހަދިޔާ: މިފަހަރު ދަރަވަންދޫ ކުދިންނަށް
ބ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ލަގްޒަރީ ރިޒޯޓް އަމިއްލަފުށީގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން، އެ ރިޒޯޓް ހިންގާ ސްމޯލް މޯލްޑިވްސް އައިލެންޑް ކޯ އިން ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން އަންނަނީ ތަފާތު...

ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ހިނިހޮރު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ހިނިހޮރު ކާމިޔާބުކޮށްފި
ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިނިހޮރު ޓީމުން ހޯދައިފި އެވެ. ދަރަވަންދޫ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗު...

ހަމްޕު އާއި ސައްޓު އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލަށް ވާދަކުރަނީ

ހަމްޕު އާއި ސައްޓު އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލަށް ވާދަކުރަނީ
މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލްއާއި ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ އެވޯޑް ނައިޓްގެ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލަށް އޭދަފުއްޓަށް އުފަން ހަމްޒާ މުޙައްމަދު (...