ކުޅިވަރު

ވައިޑީޕީ ހަރުދަނާ ކުރެވިއްޖެނަމަ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ނެރެވޭނެ

ވައިޑީޕީ ހަރުދަނާ ކުރެވިއްޖެނަމަ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ނެރެވޭނެ
ބ. އޭދަފުށީގައި ބެޑްމިންޓަން އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ވައިޑީޕީ ޕްރޮގްރާމް ހަރުދަނާ ކުރެވިއްޖެނަމަ، ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުނާލެވޭނެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންނެއް ނެރެވޭނެކަމަށް އޭދަފު...

އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ޔޫތު މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ޔޫތު މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލާއި ކްލަބު އޭދަފުށިން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. އިއްޔެ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި އެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭދަފުށީ ކައ...

ފަހު މެޗުންވެސް ބަލިވެ، ތުޅާދޫ އޭއެސް މުބާރާތް ނިންމާލައިފި

ފަހު މެޗުންވެސް ބަލިވެ، ތުޅާދޫ އޭއެސް މުބާރާތް ނިންމާލައިފި
އެފްއޭއެމް ތިންވަނަ ޑިވިޝަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ތުޅާދޫ އެވެންޗާސް ސްޕޯޓްސް ކުޅުނު ތިން މެޗުންވެސް ބަލިވެ، މުބާރާތް ނިންމާލައިފިއެވެ. ހެންވޭރު ދަނޑުގައި އިއްޔެ ހަވީރު...