ކުޅިވަރު

އަމިއްލަފުށީގެ ފުޓްބޯޅަ ހަދިޔާ: މިފަހަރު ދަރަވަންދޫ ކުދިންނަށް

އަމިއްލަފުށީގެ ފުޓްބޯޅަ ހަދިޔާ: މިފަހަރު ދަރަވަންދޫ ކުދިންނަށް
ބ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ލަގްޒަރީ ރިޒޯޓް އަމިއްލަފުށީގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން، އެ ރިޒޯޓް ހިންގާ ސްމޯލް މޯލްޑިވްސް އައިލެންޑް ކޯ އިން ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން އަންނަނީ ތަފާތު...

ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ހިނިހޮރު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ހިނިހޮރު ކާމިޔާބުކޮށްފި
ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިނިހޮރު ޓީމުން ހޯދައިފި އެވެ. ދަރަވަންދޫ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗު...

ހަމްޕު އާއި ސައްޓު އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލަށް ވާދަކުރަނީ

ހަމްޕު އާއި ސައްޓު އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލަށް ވާދަކުރަނީ
މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލްއާއި ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ އެވޯޑް ނައިޓްގެ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލަށް އޭދަފުއްޓަށް އުފަން ހަމްޒާ މުޙައްމަދު (...

އަތޮޅުތެރެއަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަންނަ އަހަރު ވޮލީ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

އަތޮޅުތެރެއަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަންނަ އަހަރު ވޮލީ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ
އަންނަ އަހަރު މުޅި ރާއްޖެ އަށް ހުޅުވާލައިގެން އަންހެން އަދި ފިރިހެން އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އ...

އަނަންތަރާ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމެރިކާ އަށް

އަނަންތަރާ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމެރިކާ އަށް
އަނަންތަރާ ކިހަވައް އޮލިމްޕިކްސްގެ ޑިޕާޓްމަންޓް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަނަކަން ޓީމު އެމެރިކާއިން ހޯދައިފި އެވެ. އަނަންތަރާ ކިހަވައް އޮލިމްޕިކްސްގައި ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަ...