ކުޅިވަރު

ބެޑްމިންޓަން: މަތީން އާއި ހުސައިން ގައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ބެޑްމިންޓަން: މަތީން އާއި ހުސައިން ގައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
މައިލޯ ބެޑްމިންޓަން ގައުމީ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ދެ އިވެންޓަކުން އޭދަފުށީ ދެ ކުޅުންތެރިއަކު ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުން އޭދަފުއް...