ކުޅިވަރު

ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑަށް އަރާވަރުގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން އެބަތިބި: ޑުންގާ

ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑަށް އަރާވަރުގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން އެބަތިބި: ޑުންގާ
އިއްޔެ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުތް އޭދަފުށީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގައި ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެވޭ ފެންވަރުގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިއަކު އެބަތިބި ކަމަށް އެ...

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަކަށް ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމް އޭދަފުއްޓަށް

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަކަށް ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމް އޭދަފުއްޓަށް
އަންނަ އަހަރު އިންޑިއާގައި ބާއްވާ، ވިމެން އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިންއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އޭދަފުށިން ހޮވާލެވޭ އަންހެން ޓީމަކާ ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ މެޗެއް...

ސީނިއާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުނު ހިތާދޫގެ ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޗުމްޕު

ސީނިއާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުނު ހިތާދޫގެ ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޗުމްޕު
ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް އަދި އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފިކޭޝަން ދެވަނަ ބުރުގައި ރޭ ދިވެހި ރާއްޖެ ޗައިނާއާ ވާދަކޮށް ބަލިވި ނަމަވެސް މިއަތޮޅު ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތް އުފ...

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ވެލާ ބަލިކޮށް އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ވެލާ ބަލިކޮށް އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
އޭދަފުށީގައި އިއްޔެ ހަވީރު ނިމުނު އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ހޯދައިފި އެވެ. އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލުގައި ވ...

ވާދަވެރި ފައިނަލަށް ވެލާ އާއީ އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް މިއަދު ނުކުންނަނީ

ވާދަވެރި ފައިނަލަށް ވެލާ އާއީ އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް މިއަދު ނުކުންނަނީ
އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ކްލަބް އޭދަފުށިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި ވެލާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް މިއަދު ހަވ...