ކުޅިވަރު

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ހުސް ސޮނގުން ކުރިއަށް

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: އެމްވީ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ހުސް ސޮނގުން ކުރިއަށް
އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު އެމްވީ ޔުނައިޓެޑާ ވާދަކޮށް ހުސް ސޮނގުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. އޭދަފުށީ ޓާފް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ހުސް ސޮނގުން މޮޅުވީ 2-0 އިންނެވެ....

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ވެޓަރަންސް ބަލިކޮށް ވެލާ ސްޕޯޓްސް އަލުން އެއްވަނަ އަށް

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ވެޓަރަންސް ބަލިކޮށް ވެލާ ސްޕޯޓްސް އަލުން އެއްވަނަ އަށް
އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު 6-0 ގެ ބޮޑު ތަފާތަކުން އޭދަފުށީ ވެޓަރަންސް ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ބަލިކޮށް ވެލާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަލުން އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ. މުބާރ...

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ފާސިރުގެ ހެޓްރިކާއެކު އެމްވީ ޔުނައިޓެޑަށް ބޮޑު މޮޅެއް

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ފާސިރުގެ ހެޓްރިކާއެކު އެމްވީ ޔުނައިޓެޑަށް ބޮޑު މޮޅެއް
އޭދަފުށީ ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު މުހައްމަދު ފާސިރު (ފާއްޓެ) ހެދި ހެޓްރިކާއެކު އެމްވީ ޔުނައިޓެ...

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ފަހު ވަގުތު އެމްވީ ޔުނައިޓެޑުން ވެލާ ސްޕޯޓްސްއާ އެއްވަރުކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ފަހު ވަގުތު އެމްވީ ޔުނައިޓެޑުން ވެލާ ސްޕޯޓްސްއާ އެއްވަރުކޮށްފި
އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ވެލާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވާން ދަނިކޮށް ފަހު ވަގުތު ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ވައްދާލައިގެން އެމްވީ ޔުނައިޓެޑުން މެޗުގެ ނަތީޖާ 2-2 އިން...

އޭދަފުށި ވިމެންސް ކަޕްގެ ސަބަބުން އަންހެން ފުޓްސަލް ކުރިއެރުމަށް އިތުރު ކުރިއެރުން ލިބޭނެ: ބައްސާމް

އޭދަފުށި ވިމެންސް ކަޕްގެ ސަބަބުން އަންހެން ފުޓްސަލް ކުރިއެރުމަށް އިތުރު ކުރިއެރުން ލިބޭނެ: ބައްސާމް
ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ވިމެންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންގެ ފުޓްސަލް ކުރިއެރުމަށް އިތުރު ކުރިއެރުން...

އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ދެ ޖިންސަށް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ދެ ޖިންސަށް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ
ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ފިރިހެނުންނަށް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކާއި އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އ...