ކުޅިވަރު

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ފަހު ވަގުތު އެމްވީ ޔުނައިޓެޑުން ވެލާ ސްޕޯޓްސްއާ އެއްވަރުކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕް: ފަހު ވަގުތު އެމްވީ ޔުނައިޓެޑުން ވެލާ ސްޕޯޓްސްއާ އެއްވަރުކޮށްފި
އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ވެލާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވާން ދަނިކޮށް ފަހު ވަގުތު ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ވައްދާލައިގެން އެމްވީ ޔުނައިޓެޑުން މެޗުގެ ނަތީޖާ 2-2 އިން...

އޭދަފުށި ވިމެންސް ކަޕްގެ ސަބަބުން އަންހެން ފުޓްސަލް ކުރިއެރުމަށް އިތުރު ކުރިއެރުން ލިބޭނެ: ބައްސާމް

އޭދަފުށި ވިމެންސް ކަޕްގެ ސަބަބުން އަންހެން ފުޓްސަލް ކުރިއެރުމަށް އިތުރު ކުރިއެރުން ލިބޭނެ: ބައްސާމް
ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އެސްޓީއޯ އޭދަފުށި ވިމެންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންގެ ފުޓްސަލް ކުރިއެރުމަށް އިތުރު ކުރިއެރުން...

އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ދެ ޖިންސަށް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ދެ ޖިންސަށް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ
ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ފިރިހެނުންނަށް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކާއި އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އ...

އިންޓަހައުސް ނެޓްބޯލް: ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަންކަން ޔެލޯ، ސީނިއާ ޗެމްޕިއަންކަން ވައިލެޓް

އިންޓަހައުސް ނެޓްބޯލް: ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަންކަން ޔެލޯ، ސީނިއާ ޗެމްޕިއަންކަން ވައިލެޓް
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ މިއަހަރުގެ އިންޓަހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއާ ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔެލޯ ހައުސް އަދި ސީނިއާ ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވައިލެޓް ހައުސް ހޯދައ...

އޭދަފުށި ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖް: ސިންގަލްސް ޗެޕްއަންކަން އަގްޔާނަށް

އޭދަފުށި ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖް: ސިންގަލްސް ޗެޕްއަންކަން އަގްޔާނަށް
ކްލަބް އޭދަފުށިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި އޭދަފުށި އޯޕަން ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން މުހައްމަދު އަގްޔާން އަމްޖަދު ހޯދައިފި އެވެ. ފިރިހެނ...

ވިިމެންސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގަލްފް ގާލްސް އަށް

ވިިމެންސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގަލްފް ގާލްސް އަށް
އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި ފްރެންޑް މީ ވިމެންސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގަލްފް ގާލްސް އިން ހޯދައިފި އެވެ. އެޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހ...