ކުޅިވަރު

އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ޔޫތު މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ޔޫތު މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލާއި ކްލަބު އޭދަފުށިން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. އިއްޔެ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި އެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭދަފުށީ ކައ...

ފަހު މެޗުންވެސް ބަލިވެ، ތުޅާދޫ އޭއެސް މުބާރާތް ނިންމާލައިފި

ފަހު މެޗުންވެސް ބަލިވެ، ތުޅާދޫ އޭއެސް މުބާރާތް ނިންމާލައިފި
އެފްއޭއެމް ތިންވަނަ ޑިވިޝަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ތުޅާދޫ އެވެންޗާސް ސްޕޯޓްސް ކުޅުނު ތިން މެޗުންވެސް ބަލިވެ، މުބާރާތް ނިންމާލައިފިއެވެ. ހެންވޭރު ދަނޑުގައި އިއްޔެ ހަވީރު...

ބެޑްމިންޓަން: މަތީން އާއި ހުސައިން ގައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ބެޑްމިންޓަން: މަތީން އާއި ހުސައިން ގައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
މައިލޯ ބެޑްމިންޓަން ގައުމީ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ދެ އިވެންޓަކުން އޭދަފުށީ ދެ ކުޅުންތެރިއަކު ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުން އޭދަފުއް...