ކުޅިވަރު

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަކަށް މާޒިޔާގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު އޭދަފުށީގައި

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަކަށް މާޒިޔާގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު އޭދަފުށީގައި
އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ޔޫތު މުބާރާތްތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެފްއޭއެމް އޭދަފުށި 15 އަހަރުން ދަށުގެ އެލީޓް ޓީމާއި މާޒިޔާ އެކަޑަމީގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާއެކު މިއަދު ހ...

ގްރާސްރޫޓްސް އެކަޑަމީން ތަމްރީނުވާ ކުދިންގެ ހުނަރު މުސްތަގުބަލުގައި ފެންނާނެ

ގްރާސްރޫޓްސް އެކަޑަމީން ތަމްރީނުވާ ކުދިންގެ ހުނަރު މުސްތަގުބަލުގައި ފެންނާނެ
ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕީޓީއޭ އާއި ކްލަބް އޭދަފުށި ގުޅިގެން އޭދަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ގްރާސް ރޫޓްސް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީން ހުނަރުވެރި މޮޅު ކުދިންތަކެއް އުފެދިގެންދާ...

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންކަން އޭދަފުށިން ދިފާއުކޮށްފި

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންކަން އޭދަފުށިން ދިފާއުކޮށްފި
ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޓީމް އިވެންޓް ބައިން ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކްލަބް އޭދަފުށިން ދިފާއުކޮށްފި އެވެ. ކުޅިވަރު އެކުވެނި އިންޑޯ ބެޑްމިންޓަން ކ...

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި އޭދަފުށި މިއަދު ވާދަކުރަނީ

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި އޭދަފުށި މިއަދު ވާދަކުރަނީ
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ކްލަބް އޭދަފުށި މިއަދު ވާދަކުރާނެ އެވެ. މުބާރާތުގެ ދެ...

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: އޭދަފުށި ބަލިކޮށް ތިމަރަފުށި ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: އޭދަފުށި ބަލިކޮށް ތިމަރަފުށި ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ތ. ތިމަރަފުށި ހޯދައިފި އެވެ. ތިމަރަފ...

ނިއުޓްރިޝަން އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކްލަބް އޭދަފުށިން ފަށައފި

ނިއުޓްރިޝަން އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކްލަބް އޭދަފުށިން ފަށައފި
ޒުވާން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ކެއުން ބަހައްޓަންވީ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން “ހެލްތީ އީޓިން ފޯ ޔަންގް ފުޓްބޯލާސް”ގެ ނަމުގައި ނިއުޓްރިޝަންއަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާ...