ކުޅިވަރު

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި އޭދަފުށި މިއަދު ވާދަކުރަނީ

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި އޭދަފުށި މިއަދު ވާދަކުރަނީ
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ކްލަބް އޭދަފުށި މިއަދު ވާދަކުރާނެ އެވެ. މުބާރާތުގެ ދެ...

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: އޭދަފުށި ބަލިކޮށް ތިމަރަފުށި ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: އޭދަފުށި ބަލިކޮށް ތިމަރަފުށި ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ތ. ތިމަރަފުށި ހޯދައިފި އެވެ. ތިމަރަފ...

ނިއުޓްރިޝަން އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކްލަބް އޭދަފުށިން ފަށައފި

ނިއުޓްރިޝަން އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކްލަބް އޭދަފުށިން ފަށައފި
ޒުވާން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ކެއުން ބަހައްޓަންވީ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން “ހެލްތީ އީޓިން ފޯ ޔަންގް ފުޓްބޯލާސް”ގެ ނަމުގައި ނިއުޓްރިޝަންއަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާ...

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: އޭދަފުށި ފައިނަލަށް، މަރުހަބާ!

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: އޭދަފުށި ފައިނަލަށް، މަރުހަބާ!
ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ފައިނަލަށް އޭދަފުށީ ފުޓްސަލް ޓީމު ދަތުރުކޮ...

އުރީދޫ ކަލަ ރަން އިތުރަށް ފޯރިގަދަވެ، މުޅި ހަފްތާ ބަންދަށް އުފާވެރި ހަރަކާތްތަކެއް!

އުރީދޫ ކަލަ ރަން އިތުރަށް ފޯރިގަދަވެ، މުޅި ހަފްތާ ބަންދަށް އުފާވެރި ހަރަކާތްތަކެއް!
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށްގެންދާ  ކަލަ ރަންގެ ފޯރިގަދަކަން އިތުރުކޮށް، ނޮވެމްބަރ 29 އަދި 30 ވާ ހަފްތާ ބަންދަށް ވަރަށް ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް މިއަ...