ކުޅިވަރު

އޭދަފުއްޓަކީ ރާއްޖޭގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އުފައްދާ ހަބެއް: ސާންތީ

އޭދަފުއްޓަކީ ރާއްޖޭގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އުފައްދާ ހަބެއް: ސާންތީ
އޭދަފުއްޓަކީ ރާއްޖޭގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އުފައްދާ ހަބެއްކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ފީފާ ޕްރޮޖެކްޓެއް...

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ދުވުން ފެށެން 6 ދުވަސް – އަވަހަށް ޑީއެމްއާރްއާރް އެޕް ޑައުންލޯޑް ކޮށްލާ!

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ދުވުން ފެށެން 6 ދުވަސް – އަވަހަށް ޑީއެމްއާރްއާރް އެޕް ޑައުންލޯޑް ކޮށްލާ!
ދިރާގު މޯލްޑްވެސް ރޯޑް ރޭހާއި ގުޅިގެން ދިރާގުން ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު މި ރޭހަށް ހާއްސަ އެޕެއް ތައާރަފުކޮށްފަ އެވެ. މި އެޕްގެ ޒަރިއްޔާއިން ދުވުންތެރިންގެ ބިބުގައި ހަރުކޮށް...

ފީފާގެ އެހީގައި އޭދަފުއްޓާއި ފެހެންދޫގައި ވިނަދަނޑު އަޅައިދެނީ

ފީފާގެ އެހީގައި އޭދަފުއްޓާއި ފެހެންދޫގައި ވިނަދަނޑު އަޅައިދެނީ
ފީފާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ނެޗުރަލް ގްރާސް ފުޓްބޯލް ގްރައުންޑް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ބ. އޭދަފުއްޓާއި ފެހެންދޫ ހިމެނޭގޮތަށް ވިނަދަނޑު އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 18 ރަށެއްގެ ނަން...

އޭދަފުށީގައި ފުޓްބޯޅަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފީހެއް ގާއިމުކުރަނީ

އޭދަފުށީގައި ފުޓްބޯޅަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފީހެއް ގާއިމުކުރަނީ
ބ. އޭދަފުށި ހިމެނޭގޮތަށް ރާއްޖޭގެ އަށް ޒޯނެއްގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފީސްތަކެއް ގާއިމްކޮށް ފުޓްބޯޅަ ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހުގ...

އެމްއޭސީއެލްގެ އެމްޑީ، އޭދަފުއްޓަށް ކުޅިވަރު ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

އެމްއޭސީއެލްގެ އެމްޑީ، އޭދަފުއްޓަށް ކުޅިވަރު ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި
އޭދަފުށީ ޒުވާނުންނަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދިލް މޫސާ ކުޅިވަރުކުޅޭ ސަމާނުތަކެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފި އެވެ. އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ...