ކުޅިވަރު

ވެސްޓިން އާއި ފޯސީޒަން މެޗުން ޔުނިޓީކަޕް ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށަނީ

ވެސްޓިން އާއި ފޯސީޒަން މެޗުން ޔުނިޓީކަޕް  ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށަނީ
ބ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކަމަށްވާ ކްލަބް ދަ ބިގިނާސް ބ. އެޓޯލް ޔުނިޓީ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ވެސްޓިން މޯލްޑިވްސް އާއި ފޯސީޒަންސް އެޓް ލަނޑާގިރާވ...

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ
ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބާއްވާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި މިއަހަރު ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަ...