ކުޅިވަރު

ބޮޑު ތަފާތަކުން ތުޅާދޫ ބަލިކޮށް އޭދަފުށި އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ބޮޑު ތަފާތަކުން ތުޅާދޫ ބަލިކޮށް އޭދަފުށި އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
ބޮޑު ތަފާތަކުން ތުޅާދޫ ބަލިކޮށް ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން އޭދަފުށި ހޯދައިފި އެވެ. ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ފުޓް...

މޮޅުވާން މަޖުބޫރު މެޗަކަށް އޭދަފުށި މިރޭ ތުޅާދުއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަނީ

މޮޅުވާން މަޖުބޫރު މެޗަކަށް އޭދަފުށި މިރޭ ތުޅާދުއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަނީ
ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ބ. އަތޮޅު ބުރުގައި ތުޅާދޫ ބަލިކުރަން މަޖުބޫރު މެޗަކަށް ނުކުންނަން އޭދަފުށި ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. އަތޮޅު ބުރުގެ ފަހު މެޗު މިރޭ ކުޅޭއިރު ޗެމްޕިއ...

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލްގައި އޭދަފުއްޓާއި ހިތާދޫގެ ވާދަވެރި ކުރިމަތިލުން މިރޭ

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލްގައި އޭދަފުއްޓާއި ހިތާދޫގެ ވާދަވެރި ކުރިމަތިލުން މިރޭ
ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ބ. އަތޮޅު ބުރުގައި އޭދަފުއްޓާއި ހިތާދޫ ވާދަކުރާ މެޗ...

ސައިނޯސާ ޓީމަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަން ހަވާ އަރުވަނީ

ސައިނޯސާ ޓީމަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަން ހަވާ އަރުވަނީ
މިދިޔަ ބޮޑު އީދު އޭދަފުށީގައި ބޭއްވި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި ސައިނޯސާ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ހޯދުމުގެ އުފަލުގައި އެ ޓީމުން މާދަމާ ރޭ އޭދަފުށީގައި ހަވާ އެރުމުގެ ހަރަކާތްތަކާއެކު...

ވެސްޓިން އާއި ފޯސީޒަން މެޗުން ޔުނިޓީކަޕް ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށަނީ

ވެސްޓިން އާއި ފޯސީޒަން މެޗުން ޔުނިޓީކަޕް  ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށަނީ
ބ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކަމަށްވާ ކްލަބް ދަ ބިގިނާސް ބ. އެޓޯލް ޔުނިޓީ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ވެސްޓިން މޯލްޑިވްސް އާއި ފޯސީޒަންސް އެޓް ލަނޑާގިރާވ...

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ
ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބާއްވާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި މިއަހަރު ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަ...