ކުޅިވަރު

ޗެމްޕިއަން ޓްރޮފީ ކުޅުންތެރިންގެ އުފަން ރަށަށް ގެންދާނެ: ބައްސާމު

ޗެމްޕިއަން ޓްރޮފީ ކުޅުންތެރިންގެ އުފަން ރަށަށް ގެންދާނެ: ބައްސާމު
ސަރަހައްދީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް، ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންގެ އުފަން ރަށަށް އެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ތަ...

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ދިރާގު ޓީވީ އަދި ދިރާގު ޓީވީ އެޕުން ވަގުތުން ބެލޭނެ

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ދިރާގު ޓީވީ އަދި ދިރާގު ޓީވީ އެޕުން ވަގުތުން ބެލޭނެ
ދިރާގު ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުން ތާކު، ބޭނުން ވަގުތަކު މޯބައިލް ފޯނު ނުވަތަ މޯބައިލް ޑިވައިސް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ ގޭގެ ޓީވީއިން އޭޝިއާ ރީޖަންގެ އެންމެ ބޮޑ...

ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތުން އޭދަފުށީ ކުދިން ރަން ވަނަތަކެއް ހޯދައިފި

ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތުން އޭދަފުށީ ކުދިން ރަން ވަނަތަކެއް ހޯދައިފި
ސޮނެވާފުށީ ރިސޯޓުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި “ސޮނެވާ ސާފު ޕްރޯ” ބ. އެޓޯލް ސާފިން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި އޭދަފުށީ ކުދިން ރަން ވަނަތަކެއް ހާސިލްކޮށްފި އެވެ. ބ...

ތަށި މިލްކުކުރަން ނިކުތް މަގޫ ސްޓާ ބަލިކޮށް އިރުމަތި ލަވާސް ޗެންޕިއަންކަން ހޯދާއިފި

ތަށި މިލްކުކުރަން ނިކުތް މަގޫ ސްޓާ ބަލިކޮށް އިރުމަތި ލަވާސް ޗެންޕިއަންކަން ހޯދާއިފި
ކްލަބް ޑައުންޓައުން އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މީގެ ތިން އަހަރުކުރިން ބާއްވަން ފެށި “ޑައުންޓައުން ވުމެންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ”ގެ ތަށި މިލްކުކުރަން ނިކުތް މަގޫ ސްޓ...

ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލަކާއެކު ގްރާސް ރޫޓްސް ކޯޗިން ކޯސް ނިންމާލައިފި

ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލަކާއެކު ގްރާސް ރޫޓްސް ކޯޗިން ކޯސް ނިންމާލައިފި
ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ކްލަބް އޭދަފުއްޓާއި ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕީޓީއޭ ގުޅިގެން ހިންގި ގްރާސް ރޫޓްސް ކޯޗިން ކޯސް އިއްޔެ ނިންމާލަ...