ކުޅިވަރު

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި އޭދަފުށި މިއަދު ވާދަކުރަނީ

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި އޭދަފުށި މިއަދު ވާދަކުރަނީ
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި އޭދަފުށީ މިއަދު ވާދަކުރާނެ އެވެ. މުބާރާތުގެ އަތޮޅު ލީ...

އޭދަފުށީގައި ގާއިމުކުރާ ފުޓްބޯޅަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފީހަށް ކޯޗުން ހޯދަނީ

އޭދަފުށީގައި ގާއިމުކުރާ ފުޓްބޯޅަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފީހަށް ކޯޗުން ހޯދަނީ
އެފްއޭއެމުން ރާއްޖޭގެ އަށް ޒޯނެއްގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފީސްތަކެއް ގާއިމްކޮށް ފުޓްބޯޅަ ތަރައްގީކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ބ. އޭދަފުށީގައި ގާއިމުކުރާ ފުޓްބޯޅ...

އޭދަފުއްޓަކީ ރާއްޖޭގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އުފައްދާ ހަބެއް: ސާންތީ

އޭދަފުއްޓަކީ ރާއްޖޭގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އުފައްދާ ހަބެއް: ސާންތީ
އޭދަފުއްޓަކީ ރާއްޖޭގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އުފައްދާ ހަބެއްކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ފީފާ ޕްރޮޖެކްޓެއް...

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ދުވުން ފެށެން 6 ދުވަސް – އަވަހަށް ޑީއެމްއާރްއާރް އެޕް ޑައުންލޯޑް ކޮށްލާ!

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ދުވުން ފެށެން 6 ދުވަސް – އަވަހަށް ޑީއެމްއާރްއާރް އެޕް ޑައުންލޯޑް ކޮށްލާ!
ދިރާގު މޯލްޑްވެސް ރޯޑް ރޭހާއި ގުޅިގެން ދިރާގުން ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު މި ރޭހަށް ހާއްސަ އެޕެއް ތައާރަފުކޮށްފަ އެވެ. މި އެޕްގެ ޒަރިއްޔާއިން ދުވުންތެރިންގެ ބިބުގައި ހަރުކޮށް...

ފީފާގެ އެހީގައި އޭދަފުއްޓާއި ފެހެންދޫގައި ވިނަދަނޑު އަޅައިދެނީ

ފީފާގެ އެހީގައި އޭދަފުއްޓާއި ފެހެންދޫގައި ވިނަދަނޑު އަޅައިދެނީ
ފީފާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ނެޗުރަލް ގްރާސް ފުޓްބޯލް ގްރައުންޑް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ބ. އޭދަފުއްޓާއި ފެހެންދޫ ހިމެނޭގޮތަށް ވިނަދަނޑު އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 18 ރަށެއްގެ ނަން...