ކުޅިވަރު

ޒަޔާން: އައިއޯއައިޖީ ގައި ރާއްޖެއަށް ރަންވަނަ އެއް ހޯދައިދިނުމުގެ އަޒުމުގައި

ޒަޔާން: އައިއޯއައިޖީ ގައި ރާއްޖެއަށް ރަންވަނަ އެއް ހޯދައިދިނުމުގެ އަޒުމުގައި
އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރި 2 ކައިޓް ސާފަރުންގެ ތެރެއިން ބ. ގޮއިދޫ އަށް އުފަން އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ޒަޔާން މުޙައްމަދު ނާޒި...

އުރީދޫ ބަލިކޮށް ދިރާގުން އިންޓަ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު ކާމިޔާބުކޮށްފި

އުރީދޫ ބަލިކޮށް ދިރާގުން އިންޓަ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު ކާމިޔާބުކޮށްފި
ފައިނަލުގައި އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އުރީދޫގެ މައްޗަށް 4-5 އިން ކުރި ހޯދައި އިންޓަ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިރާގުން ހޯދައިފި އެވެ. އ...

އިންޓަހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރެޑް ހައުސް އަށް

އިންޓަހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރެޑް ހައުސް އަށް
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ މިއަހަރުގެ އިންޓަހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސީނިއާ ގްރޫޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރެޑް ހައުސް ހޯދައިފި އެވެ. ރެޑް ހައުސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަ...

ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ބެޑްމިންޓަން ތަށި މިލްކުކޮށްފި

ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ބެޑްމިންޓަން ތަށި މިލްކުކޮށްފި
ފޯރިގަދަ މެޗުތަކަކަށްފަހު އިންޓަރ އޮފީސް ބެޑްމިންޓަން ލީގުގެ ތަށި ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން މިލްކުކޮށްފި އެވެ. ޖެހިޖެހިގެން ތިން އަހަރު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓީމު ތަށި...