ކުޅިވަރު

ލެވިސްތާ ކަޕް: ޗެމްޕިއަން ވެލާ ސިޓީ ބަލިކޮށް އެމްއޭ ޔުނައިޓެޑް ސެމީ އަށް

ލެވިސްތާ ކަޕް: ޗެމްޕިއަން ވެލާ ސިޓީ ބަލިކޮށް އެމްއޭ ޔުނައިޓެޑް ސެމީ އަށް
ބ. އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ލެވިސްތާ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އެމްއޭ ޔުނައިޓެޑް ހޯދައިފިއެވެ. އެމްއޭ ޔުނައިޓެޑް ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރު...

ސެންޓޭގެ ހެޓްރިކާއެކު އެމްއޭ ޔުނައިޓެޑުން ހުސްސޮގުން ކޮޅަށް ހަތް ގޯލް ޖަހައިފި

ސެންޓޭގެ ހެޓްރިކާއެކު އެމްއޭ ޔުނައިޓެޑުން ހުސްސޮގުން ކޮޅަށް ހަތް ގޯލް ޖަހައިފި
ބޮޑު އީދު ބަންދާ ގުޅުބައިގެން އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މުބާރާތް “ލެވިސްޓާ ކަޕް” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު ފަސޭހަކަމާއެކު އެމްއޭ ޔު...

ލެވިސްޓާ ކަޕް: ޔުނައިޓެޑް ވީ ބަލިކޮށް ސައިިނޯސާ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ލެވިސްޓާ ކަޕް: ޔުނައިޓެޑް ވީ ބަލިކޮށް ސައިިނޯސާ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް
ލެވިސްޓާ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހެނދުނު ކުޅުނު މެޗު ސައިނޯސާއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ކޮންމެ އަޟްހާ އީދެއްގައި އޭދަފުށީގައި ބާއްވަމުން އަންނަ މި މުބާރާތުގައި މި...

އަނަންތަރާއާއި އަމިއްލަފުށި ސެމީން ޖާގަހޯދި އިރު، ފިނޮޅު ކަޓައިފި

އަނަންތަރާއާއި އަމިއްލަފުށި ސެމީން ޖާގަހޯދި އިރު، ފިނޮޅު ކަޓައިފި
ލެވިސްތާ އިންޓަ ރިސޯޓް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ފިނޮޅު ރިސޯޓް އަތުން 2-2 އިން އެއްވަރުވުމުން ފިނޮޅު މުބާރާތުން ކެޓިއިރު، ގްރޫޕް އޭ އިން އަނަންތަރާ ކިހަވައް ވިލާސް އާއ...

ޒަޔާން: އައިއޯއައިޖީ ގައި ރާއްޖެއަށް ރަންވަނަ އެއް ހޯދައިދިނުމުގެ އަޒުމުގައި

ޒަޔާން: އައިއޯއައިޖީ ގައި ރާއްޖެއަށް ރަންވަނަ އެއް ހޯދައިދިނުމުގެ އަޒުމުގައި
އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރި 2 ކައިޓް ސާފަރުންގެ ތެރެއިން ބ. ގޮއިދޫ އަށް އުފަން އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ޒަޔާން މުޙައްމަދު ނާޒި...