ކުޅިވަރު

އޭދަފުށީގައި ފުޓްބޯޅަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފީހެއް ގާއިމުކުރަނީ

އޭދަފުށީގައި ފުޓްބޯޅަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފީހެއް ގާއިމުކުރަނީ
ބ. އޭދަފުށި ހިމެނޭގޮތަށް ރާއްޖޭގެ އަށް ޒޯނެއްގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފީސްތަކެއް ގާއިމްކޮށް ފުޓްބޯޅަ ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހުގ...

އެމްއޭސީއެލްގެ އެމްޑީ، އޭދަފުއްޓަށް ކުޅިވަރު ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

އެމްއޭސީއެލްގެ އެމްޑީ، އޭދަފުއްޓަށް ކުޅިވަރު ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި
އޭދަފުށީ ޒުވާނުންނަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދިލް މޫސާ ކުޅިވަރުކުޅޭ ސަމާނުތަކެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފި އެވެ. އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ...

ޗެމްޕިއަން ޓްރޮފީ ކުޅުންތެރިންގެ އުފަން ރަށަށް ގެންދާނެ: ބައްސާމު

ޗެމްޕިއަން ޓްރޮފީ ކުޅުންތެރިންގެ އުފަން ރަށަށް ގެންދާނެ: ބައްސާމު
ސަރަހައްދީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް، ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންގެ އުފަން ރަށަށް އެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ތަ...

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ދިރާގު ޓީވީ އަދި ދިރާގު ޓީވީ އެޕުން ވަގުތުން ބެލޭނެ

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ދިރާގު ޓީވީ އަދި ދިރާގު ޓީވީ އެޕުން ވަގުތުން ބެލޭނެ
ދިރާގު ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުން ތާކު، ބޭނުން ވަގުތަކު މޯބައިލް ފޯނު ނުވަތަ މޯބައިލް ޑިވައިސް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ ގޭގެ ޓީވީއިން އޭޝިއާ ރީޖަންގެ އެންމެ ބޮޑ...

ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތުން އޭދަފުށީ ކުދިން ރަން ވަނަތަކެއް ހޯދައިފި

ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތުން އޭދަފުށީ ކުދިން ރަން ވަނަތަކެއް ހޯދައިފި
ސޮނެވާފުށީ ރިސޯޓުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި “ސޮނެވާ ސާފު ޕްރޯ” ބ. އެޓޯލް ސާފިން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި އޭދަފުށީ ކުދިން ރަން ވަނަތަކެއް ހާސިލްކޮށްފި އެވެ. ބ...