ކުޅިވަރު

ވޯލްޑް ކަޕް 2014: ކޮރޭޝިއާ

ވޯލްޑް ކަޕް 2014: ކޮރޭޝިއާ
މިއީ ކޮރޭޝިއާގެ ނަމުގައި އެ ޤައުމު ވޯލްޑް ކަޕްގައި ތަމްސީލުކުރާ ހަތަރުވަނަ ފަހަރެވެ. 1930 ން 1990 އަށް ޔޫގޯސްލާވިއާގެ ނަމުގައި ބައިވެރިވެ މާބޮޑު ކާމިޔާބެއް ނުލިބުނު ނަމަވ...

ވޯލްޑް ކަޕް 2014: ބްރެޒިލް

ވޯލްޑް ކަޕް 2014: ބްރެޒިލް
  ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޤައުމު މިފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕާއި ކުރިމަތިލަނީ އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގައި ތަށި ހޯދުމުގެ އަޒުމުގައެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި މުބ...

ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި އެވެ. ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ރޭ ގެ ނިޔަލަށް އޭދަފުށީ ޔޫތު ސެންޓ...