ކުޅިވަރު

ވޯލްޑް ކަޕް 2014: ކޮރޭޝިއާ

ވޯލްޑް ކަޕް 2014: ކޮރޭޝިއާ
މިއީ ކޮރޭޝިއާގެ ނަމުގައި އެ ޤައުމު ވޯލްޑް ކަޕްގައި ތަމްސީލުކުރާ ހަތަރުވަނަ ފަހަރެވެ. 1930 ން 1990 އަށް ޔޫގޯސްލާވިއާގެ ނަމުގައި ބައިވެރިވެ މާބޮޑު ކާމިޔާބެއް ނުލިބުނު ނަމަވ...

ވޯލްޑް ކަޕް 2014: ބްރެޒިލް

ވޯލްޑް ކަޕް 2014: ބްރެޒިލް
  ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޤައުމު މިފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕާއި ކުރިމަތިލަނީ އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގައި ތަށި ހޯދުމުގެ އަޒުމުގައެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި މުބ...