ކުޅިވަރު

ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި އެވެ. ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ރޭ ގެ ނިޔަލަށް އޭދަފުށީ ޔޫތު ސެންޓ...

އިންޓަ ރިސޯޓް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ސޮނެވާ ކާމިޔާބުކޮށްފި

އިންޓަ ރިސޯޓް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ސޮނެވާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
  ބ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަމުބާރާތް، ސީސީ އިންޓަ ރިސޯޓް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އަނަންތަރާ އަތުން ސޮނެވާފުށި...

ރިސޯޓް މުބާރާތް ފަސްކޮށްފި

ރިސޯޓް މުބާރާތް ފަސްކޮށްފި
  މިއަދު ހަވީރު ފަށަން ކުރިން ހަމަޖައްސައިފައިވާ ސީސީ އިންޓަ ރިސޯޓް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު ފަށާގޮތަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ. މުބާރާތް އިންތިޒާމު ކުރާ ކްލ...