ކުޅިވަރު

ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި އެވެ. ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ރޭ ގެ ނިޔަލަށް އޭދަފުށީ ޔޫތު ސެންޓ...