ކުޅިވަރު

ވޯލްޑް ކަޕް 2014: ބްރެޒިލް

ވޯލްޑް ކަޕް 2014: ބްރެޒިލް
  ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޤައުމު މިފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕާއި ކުރިމަތިލަނީ އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގައި ތަށި ހޯދުމުގެ އަޒުމުގައެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި މުބ...

ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި އެވެ. ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ރޭ ގެ ނިޔަލަށް އޭދަފުށީ ޔޫތު ސެންޓ...