ކުޅިވަރު

ޖޫނިއާ ފުޓުބޯޅަ ޗެމްޕިއަންކަން ވައިލެޓް ހައުސް ހޯދައިފި

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓަހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއާ ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވައިލެޓް ހައުސް ހޯދައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނު ޖޫނިއާ...

އަލްމަރުހޫމް އަހްމަދު ޝާހީން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ތަށި ފެއިމްސް ޔުނައިޓެޑަށް

އަލްމަރުހޫމް އަހްމަދު ޝާހީން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ތަށި ފެއިމްސް ޔުނައިޓެޑަށް
އޭދަފުއްޓަށް ހުޅުވާލައިގެން އަލްމަރުހޫމް އަހްމަދު ޝާހީންގެ ހަނދާނުގައި ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފެއިމްސް ޔުނައިޓެޑް ހޯދައިފިއެވެ. ފެއިމްސް ޔުނައިޓެޑް މުބ...