ކުޅިވަރު

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ ކުލަބާއި މަހިބަދޫ މިރޭ

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ ކުލަބާއި މަހިބަދޫ މިރޭ
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ ކުލަބާއި މަހިބަދޫ މިރޭ ބައްދަލުކުރާނެެއެވެ. އޭދަފުށި ޓީމު ކުއާޓާގެޖާގަ ހޯދީ ގުރޫޕް 3ގެ އެއްވަނައިގައި އޮވެއެވެ. ގުރޫޕު 3ގައި އ...

އަލްމަރުހޫމް އަހްމަދު ޝާހީން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ފަށައިފި

އަލްމަރުހޫމް އަހްމަދު ޝާހީން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ފަށައިފި
އަލްމަރުހޫމް އަހްމަދު ޝާހީން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު މިއަދު ހަވީރު ފަށައިފިއެވެ. އޭދަފުށީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު ފެށި މި މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނީ ގުރޫޕް އޭގެ ދެމެޗެވެ. ފުރ...

ދަ ޗެލެންޖާސް – ލަނޑާގިރާވަރު މެޗުން މުބާރާތް ހުކުރު ދުވަހު ފަށަނީ

ދަ ޗެލެންޖާސް – ލަނޑާގިރާވަރު މެޗުން މުބާރާތް ހުކުރު ދުވަހު ފަށަނީ
ދަ ޗެލެންޖާސް އާއި ލަނޑާގިރާވަރު ރިސޯޓް މެޗުން އަލްމަރުހޫމް އަހްމަދު ޝާހީން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު ހުކުރު ދުވަހު ފަށަން ކްލަބް ދަ ބިގިނާސް އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. 10 ޓީމު ވާ...

ޢަލްމަރުހޫމް އަހްމަދު ޝާހީން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ގުރުއަތުލުން މިރޭ

ޢަލްމަރުހޫމް އަހްމަދު ޝާހީން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ގުރުއަތުލުން މިރޭ
ކުރިން 30 ޖެނުއަރީ 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޢަލްމަރުހޫމް އަހްމަދު ޝާހީން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ގުރުއަތުލުން މިރޭ 9 ޖަހާއިރު އޭދަފުށީ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯ...

ޢަލްމަރުހޫމް އަހްމަދު ޝާހީން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ގުރުއަތުލުން ފަސްކޮށްފި

ޢަލްމަރުހޫމް އަހްމަދު ޝާހީން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ގުރުއަތުލުން ފަސްކޮށްފި
މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޢަލްމަރުހޫމް އަހްމަދު ޝާހީން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ގުރުއަތުލުން ކުއްލި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ވަނީ ފަސްކޮށްފިއެވެ. ކްލަބް ދަ ބިގިނާރސް އިން ބު...