ކައުންސިލްތަކަށް 134 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކޮށްފި

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް ކަންސިލްތަކަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 134 މިލިއަން ރުފިޔާ ކައުންސިލުތަކަށް ޖަމާކޮށްދީފައިވާ ލޯކަލް ގަވަމެންޓު އޮތޯރިޓީން ބުނެފިއެވެ.

އެލްޖީއޭއިން މިއަދު ބުނީ ދައުލަތުން ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ އަންމު ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފުރަތަމަ ޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި 134،584،205 ރުފިޔާ ޖަމާކޮށްދީފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލްތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް މިއަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާއިރު، މި ބަދަލާއެކު ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ ވަނީ 148 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވެފައެވެ. އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ 155 ޕަސެންޓަށް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ އެވްރެޖްކޮށް 433 ޕަސެންޓަށް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

ސަރުކާރުން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް ގެނެސްފައިވާއިރު ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ކުޑަ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގައި ބަޖެޓާއި މަޝްރޫއުގެ ޕްލޭންތައް ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ލާޒިމްކުރެ އެވެ. އަދި ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ލިބެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ފޯމިއުލާއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދައުލަތުގެ އެ އަހަރެއްގެ އާމްދަނީން މަދުވެގެން ފަސް ޕަސެންޓަށް ވާ ފައިސާ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.