އޭލެވެލް މެއި/ޖޫން އިމްތިހާނު ފަސްކޮށްފި

އެޑެކްސެލް އިން ބާއްވަމުން އަންނަ އޭލެވެލް އިމްތިހާނު މި އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރާއި ނޮވެމްބަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ސްކޫލުތައް ބަންދުކުރަން ޖެހުމުން މެއި އާއި ޖޫން މަހު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި އޭލެވެލް އިމްތިހާނު ފަސްކޮށް، މި އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު އަދި ނޮވެމްބަރުގައި އިންތިހާނުގައި ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޯ ލެވެލްގައި ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުން ހަދަނީ ކެމްބްރިޖުން ދޭ އިމްތިހާނެވެ. އެޑެކްސެލް ހަދަނީ އޭ ލެވެލްގަ އެވެ. މި އަހަރު ރާއްޖޭގައި އޭލެވެލް އިމްތިހާނު ހަދާނީ ގްރޭޑު 11ގެ ދަރިވަރުން އެކަންޏެވެ. މީގެ ކުރިން ގްރޭޑް 12ގެ ދަރިވަރުން ވެސް އިމްތިހާނު ހަދަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރާއި ނޮވެމްބަރުގައި 12ގެ ދަރިވަރުން އެޑެކްސެލް އިމްތިހާނު ހެދުމުން، މި އަހަރު ގްރޭޑު 12 އޮތީ ޓްރާންސިޝަން މަރުހަލާގަ އެވެ.

އޭލެވެލް އިމްތިހާނު ފަސް ކުރިއިރު، ކެމްބްރިޖް ޔުނިވާސިޓީން އަންނަ މެއި އަދި ޖޫން މަހު ބާއްވަން ތާވަލު ކުރި އިމްތިހާންތައް ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފަ އެވެ.

އޯ ލެވެލްގައި ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުން ހަދަނީ ކެމްބްރިޖް އިމްތިހާނެވެ. އޭ ލެވެލްގައި ހަދަނީ އެޑެކްސެލް އިމްތިހާނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.