އިންޓައޮފިސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ: މުބާރާތުން ޕޮލިސް ވަކިވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި އޮފީސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން

އިއްޔެ ހަވީރު ފަށަށް ޝެޑިއުލް ކުރި އިންޓަ އޮފީސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ މިއަދު ހަވީރު ފަށާ ގޮތަށް އަލުން ޝެޑިއުލުކޮށްފިއެވެ.

މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު އަލުން ފަށާއިރު ފިރިހެން އަދި އަންހެން ޑިވިޝަންގައި ވާދަކުރާ ޕޮލިސް ޓީމު ފަހުވަގުތު މިވަނީ މުބާރާތުން ވަކިވެފައެވެ.

އިއްޔެ ފަށަން ޝެޑިއުލް ކުރި މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލްކުރީ މުބާރާތުގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީން ނިންމި ނިންމުކާ ގުޅިގެން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ބައެއް ޓީމުތަކުން މުބާރާތުގައި ކުޅުމަށް އިއުތިރާސް ކުރުމުންނެވެ.

“ހަށިހެޔޮ އިންޓަ އޮފީސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ” ގެ ނަމުގައި ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދަނީ ފިރިހެން އަދި އަންހެން ޑިވިޝަން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. އެގޮތުން އެކި އޮފީސްތަކުން ކޮމްބައިންކޮށް ޓީމުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ފިރިހެން ހަ ޓީމު އަދި އަންހެން ޑިވިޝަންގައި ތިން ޓީމު ވާދަކުރެއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ފަށާ މި މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ސްކޫލް ކޮމްބައިން ޓީމެވެ. މިރޭ ކުޅޭ މެޗުގައި ފެނަކަ އާއި ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ ކައުންސިލް ކޮމްބައިން ޓީމެވެ.

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބުން ބުނީ މިފަދަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމުގެ މަގުސަދަކީ އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހިކޮށް، އިޖުތިމާއީ ރޫހާއި، ކުޅިވަރުގެ ރޫހު އާލާ ކުރުމަށާއި އެކުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޫހު އާލާ ކުރުމާއި ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުމެވެ

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

2 ކޮމެންޓް

  1. Avatar
    މނބ

    ޕޮލިސް އާއި ހުރިހާ އޮފީސްތަކަށް ތިބެނީ ޒާތީ ގޮތުން ޖެހިފަ
    ނަމެއްގަ ކުޅޭ އެކުވެރި ނަމުގެ މެޗެއްތީ، ެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެ

    ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.