މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ޖަޖުން އޭދަފުއްޓަށް

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ސީޒަން ދޭއްގެ އޭދަފުށީ އޮޑިޝަން އިންސާފުކުރުމަށް ޖަޖުންގެ ޓީމު މިއަދު ހެނދުނު އޭދަފުއްޓަށް އައުމުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ: މިއީ އާ ސީޒަންގެ ތައްޔާރީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ތިން ވަނަ އޮޑިޝަން. — އީޓީ ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

maldivian_idol-eyd-1

maldivian_idol-eyd-2

 

maldivian_idol-eyd-4

maldivian_idol-eyd-5

maldivian_idol-eyd-6

 

maldivian_idol-eyd-8

maldivian_idol-eyd-9

maldivian_idol-eyd-10

maldivian_idol-eyd-11

maldivian_idol-eyd-13

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.