ލަނޑާ ގިރާވަރުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްފަހު އާލިއާ ބަޓް ފުރައިފި

އާލިއާ ބަޓް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް-- އިންސްޓަގްރާމް
އާލިއާ ބަޓް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް– އިންސްޓަގްރާމް

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު އެންމެ ގަދަޔަށް ފިޔަޖަހާ ޒުވާން ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓް އޭނާގެ އާއިލާއާ އެކު ބ. އަތޮޅު ލަނޑާގިރާވަރު ރިސޯޓްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްފަހު އިއްޔެ ފުރައިފި އެވެ.

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އާލިއާއާ އެކު އޭނާގެ ބައްޕަ އަދި މަޝްހޫރު ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސަރު-ޑައިރެކްޓަރު މަހޭޝް ބަޓް އާއި މަންމަ ސޯނީ ރާޒްދާން އަދި ދައްތަ ޝާހީން ބަޓް ވެސް ރާއްޖެ އެވެ.

vfp16759img-1

ތަންކޮޅެއް ކުރިން އާލިއާ ދީފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނެފައިވައިވަނީ މިއީ އާލިއާގެ މަންމަގެ 60 ވަނަ އުފަން ދުވަހުގެ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން އޭނާ ދިން ދަތުރެއް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭން ފުރަމުން އާލިއާ ބަޓް ވަނީ ލަނޑާގިރާވަރު ރިސޯޓްގައި ނަގާފައިހުރި ބައެއް ފޮޓޯތައް އިންސްޓާގްރާމުގައި ހިއްސާ ކޮށްފަ އެވެ.

އާލިއާ، 23، ރާއްޖެ މި އައީ ވަރުން ދަވަންއާ އެކު އޭނާ ކުޅޭ “ބަންދްރީނާތު ދީ ދުލްހަނިޔާ”ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލުމަށް ފަހު އެވެ. އަދި އޭނާގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު “ޑިއާ ޒިންދަގީ” އަށް އިންޑިއާގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ދުވަސްވަރެއްގަ އެވެ.

އާލިއާ އިންސްޓާގްރާމުގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ބައެއް ފޮޓޯތައް

 

 

 

 

 

 

 

Cycling day 🖐

A photo posted by Alia ✨⭐️ (@aliaabhatt) on

Moon bathing 🌙

A photo posted by Alia ✨⭐️ (@aliaabhatt) on

👀

A photo posted by Alia ✨⭐️ (@aliaabhatt) on

Peek-a-boo 😶@fsmaldives

A photo posted by Alia ✨⭐️ (@aliaabhatt) on

Fruit by the ocean 🍉

A photo posted by Alia ✨⭐️ (@aliaabhatt) on

Literally! ✌️️

A photo posted by Alia ✨⭐️ (@aliaabhatt) on

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.