މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ: އޭދަފުށީ އޮޑިޝަންގެ އެޕިސޯޑް މިރޭ

ބ. އޭދަފުށީގައި ކުރިއަށްދިޔަ އޮޑިޝަންގެ ތެރެއިން. ސީޒަން 2 އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ދައްކަން ފަށާނެ / އަވަސް ފޮޓޯ: އަފްޝީން ނަސީރު
ބ. އޭދަފުށީގައި ކުރިއަށްދިޔަ އޮޑިޝަންގެ ތެރެއިން. އޭދަފުށީ އެޕިސޯޑް ދައްކާނީ މިރޭ / އަވަސް ފޮޓޯ: އަފްޝީން ނަސީރު

މިހާރު ޓީވީއެމުން ދައްކަމުން އަންނަ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ހަތަރުވަނަ އެޕިސޯޑް މިރޭ ދައްކާނެ އެވެ. މިރޭ ދައްކާ އޮޑިޝަން އެޕިސޯޑް ހާއްސަ ވާނީ ބ. އޭދަފުއްޓާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށެވެ.

ރޭގެ އޮޑިޝަން އޮތީ އައްޑޫ/ފުވައްމުލައް އަދި ލ. އަތޮޅަށް ހާއްސަކޮށްގެންނެވެ. އެ އޮޑިޝަނުން މަޖާ އަދި ހުނަރުވެރި ބައިވެރިންތަކެއްގެ ހުށަހެޅުންތަކެއް ރޭ ފެނިގެން ދިޔަ ރެއެކެވެ. އަދި ޖުމްލަ ނުވަ ބައިވެރިއަކު ވަނީ ގޯލްޑެން ޓިކެޓާ އެކު، ތިއޭޓާ ރައުންޑަށް ދަރުތުކޮށްފަ އެވެ.

https://www.facebook.com/MaldivianIdolOfficial/videos/1238343219583103/

 
 

އޭދަފުއްޓާއި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ހާއްސަކޮށްގެން މިރޭ ބާއްވާ އެޕިސޯޑްގައި ވެސް ވަރަށް ތަފާތު މޮޅު ބައިވެރިންގެ ހުނަރު ފެންނާނެ ކަމަށް ޕީއެސްއެމުން ބުނެ އެވެ.

މިރޭގެ އެޕިސޯޑް ވެސް ފަށާނީ 10:30 ގަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.