“ނޭދެން ވަކިވާކަށް” ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އޭދަފުށީގައި އަޅުވަނީ

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ އޮލިމްޕަހުގައި ޕްރިމިއާކުރި “ނޭދެން ވަކިވާކަށް” އޭދަފުށިގައި އަޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

ފިލްމު އޭދަފުށީގައި އެޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކްލަބް ދަ ބިގިނާސް (ޓީބީ) އިން ބުނީ އޭދަފުށީ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލުގައި “ނޭދެން ވަކިވާކަށް” އަންނަ ބުދަދުވަހުގ ރޭ އެޅުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މި ފިލްމުގެ ޓިކެޓް މިހާރު ވިއްކަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ފިލްމުގެ ޓިކެޓް ވިއްކާނީ -/100ރ އަށެވެ. ގުޅަން ޖެހޭ ހޮޓްލައިނަކީ 7904426 އެވެ.

މުހައްމަދު އަބޫބަކުރު (މާއެބޫ) ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމަކީ މަހުދީ އަހުމަދުގެ ސްކްރީންޕްލޭއަކަށް ހަދާފައިވާ އަސަރުގަދަ ލޯބީގެ ފިލްމެކެވެ. މީގައި ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައި ވަނީ ފިލްމަކުން އަލަށް ފެންނަ ފެޝަން ޑިޒައިނަރު/ނެށުންތެރިޔާ ޖާދުﷲ އިސްމާއީލް (ޖާދު) އާއި ފާތުމަތު އާޒިފާ (އަޒޫ) ގެ އިތުރުން ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) އެވެ.

Neydhen Vakivaakah From 27th september Olympus Theatre, Schwack Cinema Hulhumale Male" & Schwack Cinema Olympus Theater Hotline 7852824 Schwack Hotline 3338998

Posted by Neydhen Vakivaakah on Friday, 15 September 2017

ފިލްމްގެ އިތުރު ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި އަހުމަދު ސައީދު، ނާޝިދާ މުހައްމަދު (ނާއްކޮ)، އަހުމަދު އަޒްމީލް (އަޒޭ) އަދި އާރިފާ އިބްރާހީމް ފަދަ އެކްޓަރުން ފެނިގެން ދާނެ އެވެ.

ޓީބީން އެންމެ ފަހުން އޭދަފުށީގައި ދައްކާފައި ވަނީ ރެޑް ޕްރޮޑަކްޝަންގެ “ހައްދު” އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.