ބާ އެޓޯލް ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖުގައި މިއަހަރު އަށް ޓީމު

ބ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ / އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު
ބ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ / އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު

 

އޭދަފުށީ ޔޫ ސްޕޯޓްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން މިދިޔަ އަހަރު އަލަށްފެށި “ބާ އެޓޯލް ފުޓްބޯޅަ ޗެލެންޖު” ގައި މިއަހަރު 8 ރަށަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

މިއަތޮޅުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ހަމަވިއިރު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ގޮއިދޫ، ދަރަވަންދޫ، މާޅޮސް، ކެންދޫ، ފެހެންދޫ، ދޮންފަން، ކުޑަރިކިލު އަދި އޭދަފުއްޓެވެ.

ބ. އަތޮޅުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ފަސްޓް ޑިވިޝަންގެ ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދިނުން މަގުސަދުގައި، ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު މުހައްމަދު ޖަމީލް (ޖަމްބޭ) އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެ ޓީމަކަށް ވެސް ރަށުން ބޭރު ތިން ކުޅުންތެރިން ހިމެނުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ. އަދި ފަސްޓް ޑިވިޝަން 5 ކުޅުންތެރިން ހިމެނުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ. ނަމަވެސް އެއްވަގުތެއްގައި ކުޅެވޭނީ އޭގެ ތެރެއިން ތިން ކުޅުންތެރިންނަށެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުގައި ވެސް މި މުބާރާތުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ މަޝްހޫރުރު ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ކުޅުނެވެ.

މުބާރާތުގައި އޭދަފުށި ތަމްސީލްކުރާ ޓީމު މިފަހަރު ނަގާނީ ރަށު ކައުންސިލުންނެވެ.

މުބާރާތް އިންތިޒާމު ކޮމެޓީން ބުނީ މުބާރާތަށް ސްޕޮންސަރުން ހޯދުމާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ސްޕޮންސާ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 7992334 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުމަށެވެ. މިއަހަރުވެސް މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބޮޑު ޗުއްޓީ ބަންދާ ދިމާކޮށެވެ.

އޭދަފުއްޓަކީ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފައްދައިފައިވާ ރަށެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން މިހާރު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި މުހައްމަދު ޝިފާން (ކުޑައްޓޭ) އާއި ޝާފިއު އަހުމަދު (ޝާފީ) އާއި އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ހިމެނެ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

7 ކޮމެންޓް

 1. Avatar
  ކިހާދޫ މީހާ

  ކިހާދޫ ބައިވެރި ނުވިޔަސް ކިހާދޫގެ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން މިމުބާރާތުގައި އެހެން ޓީމް ތަކުން ފެނުން އެކަށީގެން ވޭ ……

  ރައްދު
 2. Avatar
  Kihaadhoo Kappi

  އަޅުގަނޑުމެން އެނބުރި އަންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޒުމެއް ބައްޔެއްނުވާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަލާމާތް ކުރެވިދާނެ. ޖޯކުޖަހާވެސް ހެދިދާނެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޒުމެއް ބައްޔެއްނުވާނެ. ކިހާދޫގެ ފުޓުބޯޅަ ފިލޯސަފީ ނައްތައެއް ނުލެވޭވެ.
  އަޅުގަނޑުމެން އޭދަފުށީމީހާ ބަލާހިތްވާފަދަ ފޯރިގެންނާން.

  ރައްދު
 3. Avatar
  Kihaadhoo Meeha

  ކިހާދޫގަ މިހާރު ތި ކަން ކުރާފަދަ ފުޓުބޯޅަ ރޫޙެއް ނެތް. ޒުވާނުން މިފަދަ ކަންކަމަށް ދޭ ސަމާލްކަން ވަރަށް ކުޑަ. މި ދިޔަ އަހަރުވެސް މުބާރާތުގެ ތައްޔާރީތަށް ދިޔައީ ވަރަށް ދަށްކޮށް. އެހެންވެ ކިހާދޫން މިފަހަރު ބައިވެރިނުވާން ނިންމީ. މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ކުޅުންތެރިންގެ ތަރުޙީބް މިކަމަށް ނެތުން. ކުޅުންތެރިންގެ ކޮމިޓްމަންޓް ދަށްވުން. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ ކުޅިވަރުގެ އަޚްލާގް އެއްކޮށްހެން ގެއްލުން. އެހެން ޓީމްތަކަށް ބުނެލަންއޮތީ ގޫގޫގޫޑް ލަކް އޭ!
  -ކިހާދު މީހާ-

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.