މާލެ ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ރަށް އަރައިފި

ހިތާދޫ ފަރަށްއެރި ސަޕްލައި ދޯނި

ރ. މުރަވަންދޫން ފުރައިގެން މާލެ ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ރީތިބީޗު ރިސޯޓުގެ އިރުދެކުނުން އޮންނަ ބ.ވަންދޫމާފަރަށް ފަރަށް އަރައިފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެ ހާދިސާ، ރޭ ދަންވަރު 1:55 ގައި ހިނގުމާއެކު އެމްއެންޑީއެފް ޑަރިވަރުން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި ފަރަށް އެރި 98 ފޫޓުގެ “ޑީ ބުލޫ ކެރިއާ” އަކީ ސަޕްލައި ދޯންޏެއް ކަމަށެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނި ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގިއިރު އެ ދޯނީގައި 4 މީހުން ތިބިއިރު އޭގެ ތެރޭގައި 3 ބިދޭސީންނާއި ދިވެއްސަކު ހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ދޯނި ފުންކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ ޑައިވަރުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ދޯނީގެ ވެރި ފަރާތުން ހަމަޖެއްސި އެހެން ދޯންޏެއްގެ އެހީގައި ދޯނި ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.