ފޮޓޯ: ފަސްޓް ލޭޑި ފާތުން އަށް އޭދަފުށިން ވެސް ހޫނު މަރުބާއެއް

“ލޯތްބާއެކު ރައްޔިތުންގެ އަރިހަށް” މި ނަމުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ބ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގައި، މިއަދު ހަވީރު އޭދަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން.
ޕީޕީއެމުން ބުނި ގޮތުގައި މި ދަތުރުފުޅުގައި، މިހާތަނަށް ބ. އަތޮޅުން ވަޑައިގެންނެވި ރަށަރަށު ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު ތާއީދެއް ފަސްޓް ލޭޑީ އަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވޭ. އީޓީ ފޮޓޯތައް/ތޯރިގް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.