ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ހިނގާލުން

ބ. އޭދަފުށި، އޮގަސްޓް 27، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއަށް ތާއީދު ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕީޕީއެމް އޭދަފުށީ ގޮފިން ބޭއްވި ހިނގާލުން: މި ހިނގާލުމުގެ ބައިވެރިން ބުނީ އެއްލަކިން ރައީސް ޔާމީން މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރާއްވާނެ ކަމަށް. ހިނގާލުމުގައި 80 ވަރަކަށް މީހުން ބައިވެރިވި .- އީޓީ ފޮޓޯތައް: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.