ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަ އިންޓަނެޓާއި، ޓީވީގެ ހިދުމަތް ރ. މީދު އަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ރ. މީދު އަށް ދިރާގު ފައިބަ އާއި އައިޕީ ޓީވީގެ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކުރުމުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: ދިރާގު

މި ދެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކުރުމުގެ ގޮތުން ރ. މީދޫގައި ދިރާގުން ވަނީ ކުލަގަދަ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފަ އެވެ. އޭގެތެރޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރަކާއި ބޮޑުބެރުގެ ހަރަކާތްތައް މި ހަފްލާގައި ހިމެނިގެންދިޔަ އެވެ.

ދިރާގުން ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެ އަށް ފުޅާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން “ފައިބާ ޓު ދަ ހޯމް” ގެ ޚިދުމަތް މާލެ، ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ އިތުރުން އެހެން 50 ރަށަކަށް ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ.

ރ. މީދު އަށް ދިރާގު ފައިބަ އާއި އައިޕީ ޓީވީގެ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކުރުމުގެ ތެރެއިން | ފޮޓޯ: ދިރާގު

ފައިބާ ބްރޯޑް ބޭންޑަކީ، ބްރޯޑް ބޭންޑްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ އެވެ. ދިރާގު ފައިބާ ބްރޯޑް ބޭންޑް ޚިދުމަތަކީ 100 އެމްބީޕީއެސް އަދި އެންމެ ބޮޑު އެލަވަންސް ކަމުގައިވާ އެއް ޓީބީގެ ޕެކޭޖާ އެކު ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ އެންމެ ހަލުވި ބްރޯޑް ބޭންޑްގެ ޚިދުމަތެވެ. އެ ޚިދުމަތް މިހާރު ގދ. ގައްދޫގެ އާންމުންނަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ވެސް ފުރިހަމަ އަށް ލިބެމުންދާނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުންޏެވެ.

ދިރާގުން ވަނީ މިދިޔަ މަހު ފިކްސްޑް ބްރޯޑް ބޭންޑް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފަ އެވެ. އެގޮތުން، އެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ގޭގެ އަށް ފައިބާ ކަނެކްޝަން މުޅިން ހިލޭ ގުޅައިދިނުމުގެ އިތުރުން ތިން މަސް ދުވަސް ވަންދެން ނަގާ ކޮންމެ ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ކަނެކްޝަނަކަށް މަހު ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކާ އަދަދުން 25 ޕަސެންޓްގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެ އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރި އަށް ގެންދާނީ މި މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.