ރެޑްބުލް ވިނިން ފައިވް އޭދަފުށީގައި ވެސް ބާއްވަނީ

ރެޑްބުލްއިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ ރެޑްބްލް ވިނިންގް ފައިވްގެ ކޮލިފައިން ބުރުތަކެއް އޭދަފުށީގައިވެސް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

http://www.ooredoo.mv/ramadan

ގިނަ ބައެއްގެ މަގްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ މި މުބާރާތުގެ އޭދަފުށީގައި އޮންނާނީ މިމަހުގެ 23 ވާ ބުރާސްފަތު ދުވަހުގެރޭ ފުޓްސަލް ދަނޑުގަ އެވެ. ރެޑްބްލް އިން އޭދަފުށީގައި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ ވެލާ ސިޓީ ކްލަބާ ގުޅިގެންނެވެ.

ތަފާތު ގޮތަކަށް ކުޅެވިގެންދާ މި މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ޓީމެއްގައި ވެސް ތިބޭނީ ފަސް ކުޅުންތެރިންނެވެ. މުބާރާތުގެ ގަވާއިދުގައި ވާ ގޮތުން ކޮންމެ މެޗެއް ވެސް ކުރިއަށް ދާނީ 10 މިނަޓުގެ ވަގުތަކަށެވެ. ކޮންމެ ގޯލަކާ އެކު އިދިކޮޅު ޓީމުގެ އެއް ކުޅުންތެރިޔަކު ދަނޑުން ފައިބަން ޖެހޭ އިރު މެޗުން މޮޅުވާނީ އެންމެ އަވަހަށް ގޯލު ޖަހައި އިދިކޮޅު ޓީމު ކުޅުންތެރިން ދަނޑުން ބާލުވަމުން ގޮސް ހުސްކޮށްލާ ޓީމެވެ.

ޗެމްޕިއަނާއި ރަނަރަޕަށް ބޮޑެތި އިނާމުތަކެއް ލިބިގެންދާ މި މުބާރާތުގައި މިފަހަރު 20 ރައުންޑެއް ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އެގޮތުން މާލޭގައި ނުވަ ރައުންޑެއް ކުޅޭ އިރު ރާއްޖޭ ތެރޭގައި 10 ރައުންޑް ކުޅޭނެ އެވެ. ބާކީ އޮތް ރައުންޑް ކުޅެވިގެންދާނީ ރިސޯޓްގަ އެވެ.

ސަރަހައްދުތަކުން ޗެމްޕިއަންއަށް ދާ ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ފައިނަލް ރައުންޑް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހުޅުމާލެ ޔޫތު ޕާކުގަ އެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ކުޅޭނީ 21 ޖޫންގަ އެވެ

މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ. ރެޖިސްޓްރާކުރާނީ https://redbull.jotform.com/90732780222857#open އިންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.