ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ

އެމްޑީޕީ އޭދަފުށީ ކެމްޕޭން ޓީމުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2013 ދުވަހުގެ ރޭ އޭދަފުށީގައި ބޭއްވި އެއްބުރުން ބޮޑު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން– ފޮޓޯ/ ތޯރިގް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.