ފޮޓޯ: ޒުވާނުންގެ ކުޅިވަރު ހަވީރު

މިއަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އޯގަސްޓް 14، 2015 (ހުކުރު) ދުވަހު އޭދަފުށީގައި ބޭއްވި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން. އީޓީ ފޮޓޯ / ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

Youth-day-2015 (1)

Youth-day-2015 (2)

Youth-day-2015 (3)

Youth-day-2015 (4)

Youth-day-2015 (5)

Youth-day-2015 (6)

Youth-day-2015 (7)

Youth-day-2015 (8)

Youth-day-2015 (9)

Youth-day-2015 (10)

Youth-day-2015 (11)

Youth-day-2015 (12)

Youth-day-2015 (13)

Youth-day-2015 (14)

Youth-day-2015 (15)

Youth-day-2015 (16)

Youth-day-2015 (17)

Youth-day-2015 (18)

Youth-day-2015 (19)

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

3 ކޮމެންޓް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.