ތަރިންގެ ހާއްސަ ފުޓްބޯޅަ މެޗަށް ވަމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް

ސަލްސާ އިންވެސްޓްމަންޓުން ބ. އޭދަފުށީގައި ހުޅުވި “ސަލްސާ ރިޓްރީޓް” ރެސްޓޯރެންޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން މިރަށުގައި ބާއްވާ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންގެ ހާއްސަ ފުޓްބޯޅަ މެޗުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފަރިތަކުރުންތަށް 2 ޓީމުންވެސް މިއަދު ހަވީރު ވަނީ އޭދަފުށި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ސަލްސާ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް އާމިރު (ސަލްސާ އާމިރު) އާއި އޭދަފުށީ ވެޓްރަންސް ކްލަބާއި ވެޓްރަންސް ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ސޮކާމޭޓްސް ގުޅިގެން ރާވާ މި މެޗުގައި ދެ ޓީމުގައި ވެސް ކުރީގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ކުޅޭނޭ އެވެ.

މި މެޗް އޮންނާނީ މާދަމާ ހަވީރު އޭދަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ. މި މެޗް ޓީވީއެމުން ލައިވް ކުރާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މާދަމާގެ މެޗަށް 2 ޓީމުން ވަމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތަައް | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
މާދަމާގެ މެޗަށް 2 ޓީމުން ވަމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
މާދަމާގެ މެޗަށް 2 ޓީމުން ވަމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
މާދަމާގެ މެޗަށް 2 ޓީމުން ވަމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
މާދަމާގެ މެޗަށް 2 ޓީމުން ވަމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
މާދަމާގެ މެޗަށް 2 ޓީމުން ވަމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
މާދަމާގެ މެޗަށް 2 ޓީމުން ވަމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
މާދަމާގެ މެޗަށް 2 ޓީމުން ވަމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
މާދަމާގެ މެޗަށް 2 ޓީމުން ވަމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
މާދަމާގެ މެޗަށް 2 ޓީމުން ވަމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ސަލްސާ އިންވެސްޓްމަންޓް ގެ އޯނަރު އިބްރާހިމް އާމިރު ވީޓީވީ އަށް އިންޓަރވިއު ދެނީ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ރާއްޖޭގެ ގޯލް ކެޕްޓަން އައްސަދު އަބްދުލް ގަނީ ވީޓީވީ އަށް އިންޓަރވިއު ދެނީ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަބްދުލް ވާހިދު (ވާޑޭ) ވީޓީވީ އަށް އިންޓަރވިއު ދެނީ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
މާދަމާގެ މެޗަށް 2 ޓީމުން ވަމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
މާލޭ ވެޓްރަންސް ޓީމުގެ ކޯޗް ވީޓީވީ އަށް އިންޓަރވިއު ދެނީ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަބްދުލް މަޖީދު ވީޓީވީ އަށް އިންޓަރވިއު ދެނީ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
މާދަމާގެ މެޗަށް 2 ޓީމުން ވަމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
މާދަމާގެ މެޗަށް 2 ޓީމުން ވަމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
މާދަމާގެ މެޗަށް 2 ޓީމުން ވަމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް
ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު ރިޒާ (ކޯޗް) ވީޓީވީ އަށް އިންޓަރވިއު ދެނީ | އީޓީ ފޮޓޯ:ރާއިފް ޔޫސުފް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.