ފޮޓޯ ގެލަރީ: ގްރާސް ރޫޓްސް ކޯޗިން ކޯސް ނިންމުން

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ކްލަބް އޭދަފުއްޓާއި ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕީޓީއޭ ގުޅިގެން ހިންގި އޭދަފުށީގައި ހިންގި ގްރާސް ރޫޓްސް ކޯޗިން ކޯސް ނިންމުން.

އެކަން ނިންމުން ފާހަގަކުރަން އިއްޔެ ހަވީރު މިރަށު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ފުޓްބޯޅަ ފެސްޓިވަލެއް ވެސް ބާއްވައިފައި. އެ ހަރަކާތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި—އީޓީ ފޮޓޯތައް/ތޯރިގް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.