މައި ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލް ގްރެޖުއޭޝަން

އޭދަފުށި: ނޮވެމްބަރު 20، 2018- މައި ކޮލެޖުން ހިންގާ، މައި ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލު ދަރިވަރުންގެ ގްރެޖުއޭޝަން: އެ ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދިން ފުރަތަމަ އަހަރު 46 ދަރިވަރުން ވަނީ ފައުންޑޭޝަން ލެވެލްއަށް ގްރެޖުއޭޓުވި. މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލުގައި ބޭއްވި ގްރެޖުއޭޝަން ހަފްލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ މައިކޮލެޖުގެ ކުރީގެ ރެކްޓާ ޑޮކްޓަރ އާމާލް އަލީ. އީޓީ ފޮޓޯތައް: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.