6،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާ އެކު އޯލެވެލް އިމްތިހާން ފަށައިފި

މިއަދު ފެށި، މި އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުން ހޯލަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ސްކޫލު ތެރޭގައި މަޑުކޮށްލައިގެން

މިއަހަރުގެ އޯލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނު 6،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާ އެކު ރާއްޖޭގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ 245 ސެންޓަރެއްގައި މި އިމްތިހާން ބާއްވަ އެވެ. އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގައި ސްކޫލުތަކުން 6،107 ދަރިވަރުން އިމްތިހާން ހަދާއިރު، އަމިއްލަ ސެންޓަރުތަކުން ވެސް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވެފައި ވެ އެވެ.

މިއަދު ފެށި، މި އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުން ހޯލަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ސްކޫލު ތެރޭގައި މަޑުކޮށްލައިގެން

މިއަދުން ފެށިގެން އަންނަ ޖޫން 8ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ދާ މި އިމްތިހާނުގައި މިއަދު އޮތީ އިސްލާމް ޓެސްޓެވެ.

މިއަހަރު ކޭމްބްރިޖް އައިޖީސީއެސްސީ އިމްތިހާނުގައި 6698 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. ކުރީ އަހަރާ ބަލާއިރު މިއަހަރު 759 ދަރިވަރުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފައިވެ އެވެ.

މިއަދު ފެށި، މި އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުން ހޯލަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ސްކޫލު ތެރޭގައި މަޑުކޮށްލައިގެން

ފައިނަލް އިމްތިހާނުގައި ދަރިވަރުން ހޯދަމުން އަންނަ ނަތީޖާ އަންނަނީ އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ރަނގަޅުވަމުންނެވެ. ފަސް މާއްދާއިން ފާސްވާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ ގައުމީ ގަދަ 10 ގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު ވެސް އިތުރުވެ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.