ފޮޓޯ ގެލަރީ: ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕް

ޑިސެމްބަރު 16، 2017، ދޮންފަނު: ދޮންފަނު ޒުވާނުންގެ ރޫހުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އިއްޔެ އެރަށުގައި ފެށި “ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕް” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް. މުބާރާތް ހުޅުވައިދެއްވީ ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފު.. މި މުބާރާތުގައި މިއަހަރު މިއަތޮޅު ފަސްރަށުން ވާދަކުރޭ. އީޓީ ފޮޓޯތައް: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.