އަތޮޅުތެރެއިން

ފަލަސްތީނާއެކު ތިބިކަން އަންގައިދޭން ބ. އަތޮޅުގައި ވެސް ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް

ފަލަސްތީނާއެކު ތިބިކަން އަންގައިދޭން ބ. އަތޮޅުގައި ވެސް ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް
އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދިޔަ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކުގައި، ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ބަޔަކު ޝަހީދުވެފައިވާތީ، މި ދަނޑިވަޅުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން އެ ގައުމާއެކު ތިބިކަން އަންގައ...

ދަރަވަންދޫގައި ކަރަންޓީނާ ޙިލާވުފި ބިދޭސީއަކު ޕޮޒިޓިވް، ރަށް މޮނިޓަރިން އަށް!

ދަރަވަންދޫގައި ކަރަންޓީނާ ޙިލާވުފި ބިދޭސީއަކު ޕޮޒިޓިވް، ރަށް މޮނިޓަރިން އަށް!
ބ. ދަރަވަންދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް، އޭނާގެ ސާމްޕަލް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، އެ ރަށް ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިއްޖެ އެވެ. ދަރަވަ...