ވިޔަފާރި

އުރީދޫން އަންނަ އަހަރަށް ހެދި ކަލަންޑަރުގައި ކަނޑުގެ ރީތި ދިރުންތައް

އުރީދޫން އަންނަ އަހަރަށް ހެދި ކަލަންޑަރުގައި ކަނޑުގެ ރީތި ދިރުންތައް
ކަނޑުގެ ދިރުންތައް އޮގްމަންޓެޑް ރިއަލިޓީކޮށް ބަލައިލެވޭ ގޮތަށް އުރީދޫގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫގަ...

އުރީދޫން ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ސިންގަޕޫރާއި ޔޫރަޕް ގުޅައިލެވޭ ސަބްމެރިން ކޭބަލެއް އަޅަނީ

އުރީދޫން ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ސިންގަޕޫރާއި ޔޫރަޕް ގުޅައިލެވޭ ސަބްމެރިން ކޭބަލެއް އަޅަނީ
އުރީދޫން ޕީސް ކޭބަލެއް އިންވެސްޓްކޮށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މި ޕީސް ކޭބަލުން ކަސްޓަމަރުންނަށް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ފެންވަރު ރަނގަޅު ހިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި، އ...

އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ދައްކާ ފައިސާގެ 10 ޕަސެންޓު އަނބުރާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ދައްކާ ފައިސާގެ 10 ޕަސެންޓު އަނބުރާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް
އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް، އެމް ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމުން 10 ޕަސެންޓު އަނބުރާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަނުގ...

މި އަހަރު ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ނައިޓްމާކެޓުގެ މެއިން ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ

މި އަހަރު ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ނައިޓްމާކެޓުގެ މެއިން ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ
މި އަހަރު މާލޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ނައިޓްމާކެޓުގެ މެއިން ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. “ސިޓީ ނައިޓްމާކެޓް”ގެ ނަމުގައި މި މަހުގެ 26ގައި ފަށާ މި ނ...

ބިދޭސީންނަށް ހާއްސަ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ

ބިދޭސީންނަށް ހާއްސަ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ
ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން މިޝަން ފޯ މައިގްރެންޓް ވޯކާސް މޯލްޑިވްސް (އެމްއެމްޑަބްލިއުއެމް) އާއި ކްރިކެޓް އެސޯސިއޭޝަނާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ކްރިކެޓ...

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އުރީދޫން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އުރީދޫން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް
ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން އުރީދޫން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވަން މިއަދު ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ، ހިޔާ ފްލެޓްތައް ސަރަހ...

އުރީދޫގެ 11 ބުރީގެ ޒަމާނީ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އުރީދޫގެ 11 ބުރީގެ ޒަމާނީ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
އުރީދޫގެ 11 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ސެންޓްރަލް ޕާކު ކައިރީގައި، މިއަދު ހެނދުނު އިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވައ...

ހިޔާ ފްލެޓުތަކަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އުރީދޫން ފަށައިފި

ހިޔާ ފްލެޓުތަކަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އުރީދޫން ފަށައިފި
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށައި، ހިޔާ ފްލެޓުތަކަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އުރީދޫން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ހިދުމަތަށް އ...

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ ހަމަޖައްސައިފި

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ ހަމަޖައްސައިފި
އަންނަ ނޮވެމްބަރު 20 ގައި ފަށާ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވި ހާއްސ...