ވިޔަފާރި

ލިމިޓެއް ނެތި ޑޮލަރުން މުއާމަލާތުކުރެވޭ ކްރެޑިޓް ކާޑެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ލިމިޓެއް ނެތި ޑޮލަރުން މުއާމަލާތުކުރެވޭ ކްރެޑިޓް ކާޑެއް ތައާރަފްކޮށްފި
ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރުމަށް މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ލިމިޓްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އައު ޔޫއެސް ޑޮލަރު ވިސާ ކްރެޑިޓް ކާޑެއް މިއަދު ތައާރ...

ބީއެމްއެލް އަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް 15 އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ހިދުމަތް ކޮށްދީފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކޮށްފިއެވެ. މިކަން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ބޭއްވި ހަފްލ...

ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން މަދުކުރަން ބީއެމްއެލްގެ ޕްރޮގްރާމެއް

ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން މަދުކުރަން ބީއެމްއެލްގެ ޕްރޮގްރާމެއް
ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އަދި ނޯ ޕްލާސްޓިކް މޯލްޑިވްސް އާ...

ކްރެޑިޓް ކާޑުން ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ މުއާމަލާތުތައް ހިންގޭ ލިމިޓް 750 ޑޮލަރަށް ބޮޑުކޮށްފި

ކްރެޑިޓް ކާޑުން ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ މުއާމަލާތުތައް ހިންގޭ ލިމިޓް 750 ޑޮލަރަށް ބޮޑުކޮށްފި
ބީއެމްއެލްގެ ކްރެޑިޓް ކާޑުތައް ބޭނުން ކޮށްގެން ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ މުއާމަލާތުތައް ހިންގޭ ލިމިޓު މިއަދުން ފެށިގެން 750 ޑޮލަރަށް ބޮޑުކޮށްފި އެވެ. ބޭރު ފައިސާ ލިބޭ މިންވަރު ވ...

މޫލީ ލައްވައި ގޯލެއް ޖަހައިގެން މާދަމާގެ މެޗަށް ދެ ޓިކެޓު

މޫލީ ލައްވައި ގޯލެއް ޖަހައިގެން މާދަމާގެ މެޗަށް ދެ ޓިކެޓު
އުރީދޫގެ އީ ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް، މޫލީގެ މެސްކޮޓް ލައްވައި ގޯލެއް ޖަހައިގެން މާދަމާ ރާއްޖެ ކުޅޭ މެޗުގެ ދެ ޓިކެޓު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އުރީދޫން ވަނީ އެ ކުންފު...

ބީއެމްއެލްއިން މުވައްޒަފުންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އެހީތެރިވަނީ

ބީއެމްއެލްއިން މުވައްޒަފުންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އެހީތެރިވަނީ
ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން, ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާ ގުޅޭ ހިދުމަތް ދޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ސަޕޯޓު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ހިދުމަތ...

މީޑިއާނެޓް މަލްޓިސްކްރީނުން މެޗު ބަލަން އުރީދޫން ސަބްސްކްރިޕްޝަން ހިލޭ

މީޑިއާނެޓް މަލްޓިސްކްރީނުން މެޗު ބަލަން އުރީދޫން ސަބްސްކްރިޕްޝަން ހިލޭ
މީޑިއާނެޓުގެ މަލްޓި ސްކްރީން (އެމްއެސް) މެދުވެރިކޮށް ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ މެޗުތައް ބަލަން ބޭނުންވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އުރީދޫން ހިލޭ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ދޭން ފަށައިފި އެވެ. މި...

މަސައްކަތް ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު އޭޝިއާގެ ކުންފުނިތަކުގެ އެވޯޑް ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް ބީއެމްއެލް އަށް

މަސައްކަތް ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު އޭޝިއާގެ ކުންފުނިތަކުގެ އެވޯޑް ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް ބީއެމްއެލް އަށް
ވޯލްޑް އެޗްއާރުޑީ ކޮންގްރެސް އާއި އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްއިން ދޭ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑް “އޭޝިއަރސް ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑް އެވޯޑް” ހަތަރު ވަނަ ފ...