ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލުގައި ރީޑިން ޕާކެއް

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލުގައި ރީޑިން ޕާކެއް
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލުގައި ފޮތް ކިއުމަށް ހާއްސަކޮށް ރީޑިންގ ޕާކެއް ގާއިމްކޮށްފިއެވެ. މި ރީޑިންގ ޕާކު ތަރައްގީކޮށްފައިވަނީ އެ ރަށު...

އުރީދޫން 60 ޕަސެންޓާއި ހަމައަށް އިތުރު ޑޭޓާއާއެކު އާ ޕެކޭޖްތަކެއް

އުރީދޫން 60 ޕަސެންޓާއި ހަމައަށް އިތުރު ޑޭޓާއާއެކު އާ ޕެކޭޖްތަކެއް
އުރީދޫ ޕްރީޕެއިޑް، ޕޯސްޓްޕެއިޑް އަދި ފަސޭހަ ހޯމް ބްރޯޑްބޭންޑް ޕްލޭންސްތަކުގެ ޑޭޓާ އެލަވަންސްތަށް އިތުރުކޮށް، މުޅިން އައު ޕްލޭންތަކެއް ތައާރަފްކުރުމާއި އެކު އުރީދޫ ޑޭޓާގެ ...

ބީމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ފައިނޭންސް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާވެސް ދޫކުރާނެ

ބީމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ފައިނޭންސް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާވެސް ދޫކުރާނެ
ބީމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ފައިނޭންސް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާވެސް ދޫކުރާނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ފައިނޭނ...

ބީއެމްއެލް އިން ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓުގައި ޑިޖިޓަލް ޕޭމަންޓްގެ ހިދުމަތްދެނީ

ބީއެމްއެލް އިން ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓުގައި ޑިޖިޓަލް ޕޭމަންޓްގެ ހިދުމަތްދެނީ
އިންޓަރގްރޭޓެޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މެނޭޖްމަންޓެއް ގާއިމްކޮށް، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ) އިން ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާ ޕަބްލި...

ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ބ. އަތޮޅުން ފަސް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ބ. އަތޮޅުން ފަސް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ
މިދިޔަ ޖޫން މަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 60 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ އިރު ބ. އަތޮޅުން ގްރީން ޓެކްސްގެ ފަސް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފިނޭ...