ވިޔަފާރި

އުރީދޫ އާއި އޯރކާ މީޑިއާ ގްރޫޕް ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

އުރީދޫ  އާއި އޯރކާ މީޑިއާ ގްރޫޕް ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި
މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއާއި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަންއާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން އޯރކާ މީޑިއ...

މީޑިއާ ނެޓްގެ އައިސް ޓީވީ އާއި އައިސް ސްޕޯޓްސް އިން ލަ ލީގާގެ މެޗުތައް ބަލާލެވޭނެ

މީޑިއާ ނެޓްގެ އައިސް ޓީވީ އާއި އައިސް ސްޕޯޓްސް އިން ލަ ލީގާގެ މެޗުތައް ބަލާލެވޭނެ
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ އަލުން މީޑިއާ ނެޓް މެދުވެރިކޮށް ތިން އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ދައްކަން، އެ ކުންފުނިން ބްރޯޑްކާސްޓިން ރައިޓުސް ގަނެފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ ގަޑިން މާދަމާ މިރޭ ދަންވަރު...

ކްރެޑިޓް ކާޑުން ބޭރުގެ މުއާމަލާތުތައް ހިންގޭ ލިމިޓް 500 ޑޮލަރަށް ބޮޑުކޮށްފި

ކްރެޑިޓް ކާޑުން  ބޭރުގެ މުއާމަލާތުތައް ހިންގޭ ލިމިޓް 500 ޑޮލަރަށް ބޮޑުކޮށްފި
މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބީއެމްއެލްގެ ކްރެޑިޓް ކާޑުތަކުން ބޭރުގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭ އަދަދު ލިމިޓް ކޮށްފަައި އޮތުމަށްފަހު އެ ލިމިޓު 500 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އިތުރު ކޮ...

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ހިފެހެއްޓުމުގައި ބީއެމްއެލް އިން މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި: ސީއީއޯ

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ހިފެހެއްޓުމުގައި ބީއެމްއެލް އިން މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި: ސީއީއޯ
ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުމަކުގައި ގައުމަށް އެހީވުމަށް ބޭންކުން މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރިކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔަ...

އީދު ބަންދަށް މޯލްޑިވިއަނުން ދަރަވަންދުއަށް ޚާއްސަ ދަތުރުތަކެއް

އީދު ބަންދަށް މޯލްޑިވިއަނުން ދަރަވަންދުއަށް ޚާއްސަ ދަތުރުތަކެއް
މޯލްޑިވިއަންގެ މި ދަތުރުތައް ދަރަވަންދޫގެ އިތުރުން ހދ. ހަނިމާދުއަށް ބާއްވަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި ދަތުރުތަކުގެ ދެކޮޅު ދަތުރުތައް އީދު ފެށުމާއި ނިންމުމާއި ދިމާކޮށް ކުރާ ގ...