ޚަބަރު

މާލެއިން އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރު ކުރާއިރު ޕީސީއާރު ހެދުން މަޖުބޫރު ކޮށްފި

މާލެއިން އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރު ކުރާއިރު ޕީސީއާރު ހެދުން މަޖުބޫރު ކޮށްފި
މާލެ ސަރަަހައްދުގައި އަނެއްކާވެސް ހަލުވިކަމާއެކު، ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާ ގުޅިގެން، މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އިން އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ދީފައި...

ޑިޕޮސިޓްކުރުމާއި ޕޭމަންޓް ހިދުމަތްދޭ ބީއެމްއެލް ކޭޝް އެޖެންޓުންގެ އަދަދު 100 އަށް

ޑިޕޮސިޓްކުރުމާއި ޕޭމަންޓް ހިދުމަތްދޭ ބީއެމްއެލް ކޭޝް އެޖެންޓުންގެ އަދަދު 100 އަށް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް  (ބީއެމްއެލް) އިން ގދ. ހޯނޑެއްދޫގައި ކޭޝް އޭޖެންޓް ބޭންކިންގ ތައާރަފްކޮށް 100 އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި ޕޭމަންޓް ހިދުމަތް ލި...

ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވާތީ މާކްސް އަޅާތޯ ބަލަން ފުލުހުން ނިކުމެއްޖެ

ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވާތީ މާކްސް އަޅާތޯ ބަލަން ފުލުހުން ނިކުމެއްޖެ
ކޮވިޑު-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް މާސްކް މަޖުބޫރުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ތަންފީޒުކުރަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް މިރޭ ބުނެފ...

ނޮވެމްބަރު މަހު ބ. އަތޮޅުން ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 7.5 މިލިއަން ރުފިޔާ

ނޮވެމްބަރު މަހު ބ. އަތޮޅުން ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 7.5 މިލިއަން ރުފިޔާ
މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ބ. އަތޮޅުން 7.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އާންމުކުރާ ގްރ...

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަންޔޫބީލް އާ ގުޅުވައިގެން އުރީދޫން “ގޯލްޑަން އިޔަރ ސިމްޕެކް” ތައާރަފްކޮށްފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަންޔޫބީލް އާ ގުޅުވައިގެން އުރީދޫން
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ފަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، އާ ގޯލްޑަން އިޔާ ސިމް ޕެކް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ....

ދަ ހޯކްސްގެ އެހީގައި ދަރަވަންދޫގައި ހެދި މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި

ދަ ހޯކްސްގެ އެހީގައި ދަރަވަންދޫގައި ހެދި މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި
ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެހީގައި ދަރަވަންދޫގައި މަސް މާސް މާރުކޭޓް ރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ. ދަރަވަންދޫ ބަނދަރުގެ އިރ...