ޚަބަރު

އެމް-ފައިސާ އިން މިހާރު އަމާނާތަކަފުލްގެ މޮޓޯ އިންޝުއަރެންސަށް އެދެވޭނެ

އެމް-ފައިސާ އިން މިހާރު އަމާނާތަކަފުލްގެ މޮޓޯ އިންޝުއަރެންސަށް އެދެވޭނެ
އެމް-ފައިސާ ބެނުން ކޮށްގެން އަމާނާތަކާފުލް މޮޓޯ އިިންޝުއަރެންސް ރިނިއުކޮށް، އަލުން ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ގިނަ ޕޭމެންޓްތަކެއް ދެއްކ...

ހަނީމޫން ހޭދަކުރަން އެންމެ ހިތްގައިމު ރިސޯޓަކަށް އަނެއްކާވެސް ވައްކަރު

ހަނީމޫން ހޭދަކުރަން އެންމެ ހިތްގައިމު ރިސޯޓަކަށް އަނެއްކާވެސް ވައްކަރު
ހަނީމޫން ހޭދަކުރަން އެންމެ ހިތްގައިމު ރިސޯޓްގެ އެވޯޑް ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބ. އަތޮޅުގައި މަތީފެންވަރުގެ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ވައްކަރު މޯލްޑިވްސްއ...

ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްސް ރަން ބާއްވައި އެމްއޭޕީޑީ އަށް އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އެހީއެއް

ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްސް ރަން ބާއްވައި އެމްއޭޕީޑީ އަށް އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އެހީއެއް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް، ބީއެމްއެލް އާއި ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) ގުޅިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ “ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްޒް ރަން” ގެ މިއަހަރުގެ ދުވުން  ނިންމ...

ދިރާގު ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ގޮއިދުއަށް!

ދިރާގު ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ގޮއިދުއަށް!
ދިރާގުން ދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތާ އެކު ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ބ. ގޮއިދޫގައި ރަސްމީކޮށް ފަ...

އުރީދޫގެ އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ބޯޑަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އުރީދޫގެ އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ބޯޑަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިންތިޚާބު ކުރާ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި މަގާމަށް ކު...