ޚަބަރު

އުރީދޫގެ 11 ބުރީގެ ޒަމާނީ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އުރީދޫގެ 11 ބުރީގެ ޒަމާނީ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
އުރީދޫގެ 11 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ސެންޓްރަލް ޕާކު ކައިރީގައި، މިއަދު ހެނދުނު އިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވައ...

ހިޔާ ފްލެޓުތަކަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އުރީދޫން ފަށައިފި

ހިޔާ ފްލެޓުތަކަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އުރީދޫން ފަށައިފި
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށައި، ހިޔާ ފްލެޓުތަކަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އުރީދޫން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ހިދުމަތަށް އ...

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ ހަމަޖައްސައިފި

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ ހަމަޖައްސައިފި
އަންނަ ނޮވެމްބަރު 20 ގައި ފަށާ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވި ހާއްސ...

ލިމިޓެއް ނެތި ޑޮލަރުން މުއާމަލާތުކުރެވޭ ކްރެޑިޓް ކާޑެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ލިމިޓެއް ނެތި ޑޮލަރުން މުއާމަލާތުކުރެވޭ ކްރެޑިޓް ކާޑެއް ތައާރަފްކޮށްފި
ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރުމަށް މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ލިމިޓްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އައު ޔޫއެސް ޑޮލަރު ވިސާ ކްރެޑިޓް ކާޑެއް މިއަދު ތައާރ...

ފުޓުބޯޅަ ކުޅެން ހުއްޓާ ހާޓް އެޓޭކެއްޖެހި ފުލުހުންގެ ޑިިވިޝަން ކޮމާންޑަރު ނަދީމް އަވަހާރަވެއްޖެ

ފުޓުބޯޅަ ކުޅެން ހުއްޓާ ހާޓް އެޓޭކެއްޖެހި ފުލުހުންގެ ޑިިވިޝަން ކޮމާންޑަރު ނަދީމް އަވަހާރަވެއްޖެ
ނ، ރ، ބ އަދި ޅ. އަތޮޅަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފުލުހުންގެ ޑިވިޝަން ކޮމާންޑަރު ޗީފް އިންސްޕެކްޓާ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާއިލް ނަދީމަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހި ކުއްލި ގޮތަކަށް އަވަހާރަވެއްޖ...