ޚަބަރު

ބ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

ބ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި
ބ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ރަށު ފެންވަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓައް ހިންގުމަށް، މިއަތޮޅު ކައުންސިލުން 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މާލީ އެހީ ދީފި އެވެ.   ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބުނިގޮތުގ...

ގާސިމްގެ ހަރަދުގައި ކިޔަވަން ނެގި ހުރިހާ ލޯނެއް މާފު ކޮށްދީފި

ގާސިމްގެ ހަރަދުގައި ކިޔަވަން ނެގި ހުރިހާ ލޯނެއް މާފު ކޮށްދީފި
ވިލާ ފައުންޑޭޝަނުން ލޯނު ނަގައިގެން ކިޔަވާފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ލޯން ދައްކާފައި ނުވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ ލޯން މައާފްކޮށްދީފި އެވެ. ވިލާ ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން މިރ...

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ 18 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ އޮފާތަކެއް!

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ 18 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ އޮފާތަކެއް!
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ދިވެހިން ހިނިތުންކުރުވުމުގައި ހޭދަކުރި 18 އަހަރުގެ އުފާވެރިކަން، ކަސްޓަމަރުންނާ ހިއްސާކުރުމަށް، 18 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން ހާއް...

ބީއެމްއެލް އިން ގެދޮރު ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު 25 އަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން ގެދޮރު ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު 25 އަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އަލަށް ގެދޮރު ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ހޯމް ޕަރޗޭސް ލޯން އަދި ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގ އަށް ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު 25 އަ...

މިިނިވަން އުފާ ކާނިވަލް: ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް އުރީދޫން ދެ މީހުންނަށް ބާލީ ދަތުރެއް ދެނީ

މިިނިވަން އުފާ ކާނިވަލް: ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް އުރީދޫން ދެ މީހުންނަށް ބާލީ ދަތުރެއް ދެނީ
މިނިވަން އުފާ ކާނިވަލު ގެ ޕަރޓްނަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ކާނިވަލުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ލަކީ ޑްރޯގެ ގްރޭންޑް ޕްރައިޒްގެ ގޮތުގަ...